Vallavalitsuse 25.03.2020 istungi päevakord

24. Märts 2020
istung
 1. Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni põhimäärus. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 2. Viimsi Vallavalitsuse ehituskomisjoni koosseisu kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Vaideotsus Viimsi Vallavalitsuse 12.02.2020 korralduse nr 82 „Maksusoodustuse andmine Tallinna Kaubamaja Kinnisvara Aktsiaseltsile“ osalise kehtetuks tunnistamise ja uue otsuse tegemise nõudes. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Lihthanke „Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp - LED III projektijuhtimisteenus“ korraldamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Pärnamäe küla, kinnistu Kesk-Kaare tee 75 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Isikliku kasutusõigus seadmine Telia Eesti AS kasuks Kaasiku tee L1 kinnistule. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Viimsi alevikus asuva transpordimaa omandamine: Hüatsindi tee L1. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Lubja ja Püünsi külas asuvate transpordimaade omandamine: Reinu tee L15, Reinu tee L16, Reinu tee L17, Reinu tee L18. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Munitsipaalomandisse taotletavale katastriüksusele Männi põik L2 koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 11. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 13. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 14. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 15. Munitsipaalomandisse taotletavatele katastriüksustele sihtotstarbe määramine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 16. Pringi külas katastriüksuse Käbi tee 6 sihtotstarbe muutmine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 17. Viimsi alevikus katastriüksuse Kannikese tee 1 jagamine ilma mõõdistamata. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 18. Eralasteaia teenuse ostmiseks hanke korraldamine ja komisjoni moodustamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 19. Avatud hankemenetlusega riigihanke „Moodulmaja ehitustööd Haabneeme koolile“ hanke korraldamine ja komisjoni moodustamine. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 20. Kokkuleppe sõlmimine Lilletee LA OÜ-ga. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 21. Raha eraldamine Naissaare 2020 kultuurisündmuste toetuseks. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 22. Raha eraldamine Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia väljamaksmiseks. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 23. Viimsi vallavalitsuse haridusosakonna põhimäärus. Ettekandja: Annika Vaikla, abivallavanem
 24. Viimsi Vallavalitsuse avalike suhete osakonna põhimäärus. Ettekandja: Rain Uusen, avalike suhete osakonna juhataja