Vallavalitsuse 28.10.2020 istungi päevakorra projekt

26. Okt 2020
istung
 1. Volikogu määrus: Viimsi valla aukodaniku president Lennart Meri preemia taotlemise ja eraldamise kord. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 2. Vallavalitsuse korraldus: Planeerimisseaduse § 131 kohase lepingu sõlmimine, kinnisasjade omandamine ja kinnistu isiklike servituutide ning hüpoteegiga koormamine (Uus-Pärnamäe). Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 3. Vallavalitsuse korraldus: Vaideotsus Viimsi Vallavalitsuse 27.08.2020 korralduse nr 474 tühistamise nõudes. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 4. Vallavalitsuse korraldus: Maksusoodustuse andmine Reklaamtreiler OÜ-le. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 5. Vallavalitsuse korraldus: Volituste andmine lepingu sõlmimiseks Tammenurme tee 5. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 6. Vallavalitsuse korraldus: Metsakasti külas, Pikapõllu ja Jaanilille kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 7. Vallavalitsuse korraldus: Koha-aadresside muutmine Püünsi külas katastriüksustel Karikakra tee 4a ja Kullerkupu tee 2a. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 8. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammiku tee 26. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 9. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Remmelga tee 3. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 10. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Pihlaka tee 11. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 11. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Mustasauna tee 10. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 12. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Käokinga tee 4. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 13. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Uuetoa tee 6. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 14. Vallavalitsuse korraldus: Korraldatud jäätmeveoga liitumisest erandkorras vabastamine Tammeranna tee 13. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 15. Vallavalitsuse korraldus: Noorte tunnustamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 16. Vallavalitsuse korraldus: Püünsi Kooli hoolekogu liikmete kinnitamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 17. Vallavalitsuse korraldus: Haabneeme Kooli hoolekogu liikmete kinnitamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 18. Vallavalitsuse korraldus: Randvere Kooli hoolekogu liikmete kinnitamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 19. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Kooli hoolekogu liikmete kinnitamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 20. Vallavalitsuse korraldus: Prangli Kooli hoolekogu liikmete kinnitamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 21. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Kunstikooli 2020/2021 õa hoolekogu koosseisu kinnitamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 22. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi Muusikakooli 2020/2021 õa hoolekogu koosseisu kinnitamine. Ettekandja: Marju Aolaid, abivallavanem
 23. Vallavalitsuse korraldus: Viimsi valla vara 2020. aasta inventuuri korraldamise komisjoni moodustamine. Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja
 24. Vallavalitsuse korraldus: OÜ-ga Meedium sõlmitud Viimsi Teataja väljaandmise ja levitamise lepingu muutmine. Ettekandja: Martin Jaško, avalike suhete osakonna juhataja
 25. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Viimsi valla 2020. aasta ühistranspordi tegevuskava (01.09.-31.12.2020) kinnitamine. Ettekandja: Margus Kruusmägi, abivallavanem
 26. Vallavalitsuse protokolliline otsus: Sihtotstarbelise toetuse eraldamise lepingu sõlmimine (OÜ Viimsi Haldus). Ettekandja: Evelin Vahenõmm, rahandusosakonna juhataja