Valminud on uus Viimsi valla transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava

20. Okt 2020
trak

Viimsi vald on valmis saanud uue transpordi ja liikuvuskorralduse arengukava aastateks 2020-2030. Täna vallavolikogus esimese lugemise läbinud dokumendis käsitletakse ühistransporti, jalg- ja jalgrattaliikust ning üldist liikluskorraldust.

Ühistranspordi puhul keskendutakse selle kättesaadavuse parandamisele, kvaliteedi tõstmisele, aga ka infosüsteemide arendamisele. Jalgrattaliikluses pööratakse tähelepanu jalgrattateede arendamisele, rataste hoiukohtade rajamisele, ohutusele ning ka rattaliikluse maine tõstmisele. Parandada soovitakse ka üldist liiklusohutust.

Arengukava koostamisel konsultandina osalenud OÜ Stratum ekspert Dago Antovi sõnul tehakse Viimsis kolm neljandikku igapäevastest liikumistest autoga ning arusaadavalt on suurim liikumise suund Tallinnasse.

„Küsisime ka viimsilaste hinnanguid tänasele olukorrale ning saadud vastustest tuleb suurimate kitsaskohtadena selgelt esile ühistranspordi ebamugav sõidugraafik ning liiga suur sõiduaeg Tallinna kesklinna. Viimane probleem ei sõltu muidugi Viimsi transpordikorraldusest vaid pigem Tallinna sissesõiduteede ülekoormatusest. Jalgrattaliikluse puhul ollakse teedevõrguga üldiselt rahul, kuid vallaelanikud soovivad näha enam avalikke kohti rataste turvaliseks parkimiseks,“ rääkis Antov arengukava volikogu liikmetele tutvustades.

Valla ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Miku sõnul on ühistranspordi kasutamine Viimsis kasvutrendis (2019 aastal kasv 20% võrreldes varasema aastaga).

„Vallasiseste liinide puhul on üheks eesmärgiks jõuda nelja aastaga tulemuseni, kus vähemalt kolm neljandikku bussidest on madalapõhjalised ning varustatud turvavööde ja kaameratega. Kavandame ka gaasibusside kasutuselevõttu. Jätkuvalt arendame ja ehitame juurde jalgrattateid ning -parklaid. Juba täna on valla keskuses üles seatud esimesed katusega rattaparklad, kindlasti tuleb neid lähiaastatel juurde. Liiklejate turvalisuse tagamiseks oleme võtnud suuna, et ülekäiguradadele võimalikult palju kohtvalgustust lisada,“ tutvustas Alar Mik vaid mõnda paljudest arengukavas sisalduvatest eesmärkidest, millega vallavalitsus juba praegu tegeleb.

Arengukava koostajad peavad oluliseks parandada erinevate liikumisviiside kättesaadavust ning sellega mõjutada inimeste valikuid. Eelkõige soositkase erinevaid alternatiive autoga sõitmisele, olgu selleks siis jalgsi liikumine, jalgrattaga sõitmine või ühistranspordi kasutamine.

21. oktoobrist kuni 10. novembrini 2020. a saab igaüks sisu osas kaasa rääkida ja tegevuste osas ettepanekuid teha aadressil arengukava@viimsivv.ee