Viimsi alustab kaasava eelarvega

22. Sept 2020
pilt

Tänavu sügisel alustab Viimsi vald esimest korda kaasava eelarve protsessi, mille raames saavad kõik soovijad esitada ideid valla elu edendamiseks. Viimaste hulgast valivad viimsilased rahvahääletusel välja vähemalt kaks paremat ettepanekut elluviimiseks.

Teisipäeval kinnitas vallavolikogu kaasava eelarve põhimõtted ning sätestas elluviidavate ideede iga-aastaseks summaks 50 000 eurot. Tegelikult läheb oktoobris algava protsessi käigus jagamisele koguni 100 000 eurot, pool sellest siis käesoleva ja pool järgmise aasta eelarvest.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul ei ole kaasav eelarve ilmselt paljude jaoks uus ja tundmatu mõiste, sest mitmetes omavalitsustes on seda juba aastaid edukalt rakendatud.

„Tegemist on protsessiga, milles vallaelanikud on iga-aastaselt kaasatud teatud summa osas valla eelarve koostamisse. Küll aga on enamikes neis linnades ja valdades võimalik kaasava eelarve raames valida vaid investeeringuobjektide vahel. Sel sügisel Viimsis esmakordselt läbiviidava kaasava eelarve ideedeks, mis pannakse parima väljaselgitamiseks rahvahääletusele, võivad lisaks investeeringule olla ka projektide elluviimine või ürituste korraldamine. Peamine kriteerium on see,  et elluviidav idee pakuks avalikku hüve võimalikult paljudele viimsilastele,“ selgitas vallavanem. 

Viimsi valla kaasava eelarve kasutamise ideid võib esitada igaüks sõltumata elukohast. Ideid saab esitada vabas vormis, kuid kindlasti peab see sisaldama idee kirjeldust koos eesmärgi ja põhjendusega, miks just see projekt või algatus on valla jaoks oluline. Vallas tehtava investeeringuettepaneku puhul tuleb kirjeldada ka objekti plaanitavat asukohta. Idee esitaja peab samuti kirjeldama idee elluviimist ning märkima selle hinnangulise maksumuse. Ideede esitamine on planeeritud 15. – 31. oktoobrini.

Ideede teostatavust ja vastavust sätestatud tingimustele analüüsib ekspertkomisjon. Teostatavuse analüüsi läbinud ideed paneb vallavalitsus rahvahääletusele, millel võivad osaleda vähemalt 16-aastased Viimsi valla elanikud. Kui võitjaks osutub mõni investeeringuobjekt, viib selle ellu vallavalitsus. Muude võitnud projektide elluviimine või ürituse korraldamine jääb aga võiduidee esitaja kanda.

Vallavanema hinnangul on kindlasti tegemist põneva protsessiga, mille raames saab igaüks esitada siiani vaid meeles mõlkunud ideid, millega oma koduvalla elu veelgi paremaks muuta. „Loodetavasti laekub palju teostamist väärivaid ning põnevaid ettepanekuid, mille hulgast leiab iga vallaelanik endale meelepärase ja annab sellele oma hääle. Sõbralik ja üksteist austav kampaania oma idee toetuseks on samuti teretulnud. Loodan, et meie inimesed võtavad selle uue võimaluse oma kodukoha tegemistes kaasa lüüa ja rääkida hästi vastu,“ lausus Illar Lemetti.

Põhjalikuma ülevaate kaasava eelarve protsessist, kuupäevadest, tingimustest ja ideede elluviimise põhimõtetest avaldab vallavalitsus Viimsi valla kodulehel viimsi.ee/kaasaveelarve , kogukonnalehes Viimsi Teataja ning valla Facebook’i  kanalis.