Viimsi haridusasutustel on uus ajutine toitlustaja | Viimsi vald

Viimsi haridusasutustel on uus ajutine toitlustaja

08. Nov 2018

Viimsi Vallavalitsus ja OÜ KLP Toit lepinguline suhe on lõppenud seoses toitlustaja majanduslike raskustega, mille tõttu oli osaühingul KLP Toit keeruline oma lepingulisi kohustusi täita.

Vallavalitsus hindas võimalike riske juba nädalaid varem, seetõttu uuriti juba eelnevalt viie erineva toitlusettevõtte võimalusi vajadusel teenuse osutamine üle võtta. Toitlustaja leidmiseks seadsime valiku kriteeriumiteks nii ajaperioodi, mille jooksul suudab uus toitlustaja ülesanded üle võtta, koolilõuna maksumuse, tagasiside pakkumused esitanud toitlustajate toidu kvaliteedile kui ka selle, et tänastel töötajatel oleks võimalik uue toitlustusfirma teenistuses jätkata.

Läbirääkimiste tulemusel sõlmiti uus ajutine leping Baltic Restaurants OÜ-ga kuni 30. juunini 2019. Paralleelselt käib uue hanke ettevalmistamine.

Vallavalitsuse meeskond töötab selle nimel, et leida uueks perioodiks hea partner, kelle eestvedamisel tagatakse kvaliteetne ja mitmekesine koolitoit meie lastele.