Viimsi haridusasutustele valiti uus toitlustaja

30. Mai 2019
koolitoit

Viimsi valla haridusasutusi hakkab järgmised 4 aastat toitlustama Baltic Restaurants Estonia AS. Ajutine leping Baltic Restaurants Estonia AS’iga lõppeb 30. juunil 2019.

Vallavalitsuse meeskond koostöös lasteaia hoolekogu esindajaga ja Tervise Arengu Instituudi esindajaga töötas selle nimel, et uueks perioodiks leida hea partner, kelle eestvedamisel tagatakse kvaliteetne ja mitmekesine toit meie lastele ja noortele. 

Viimsi Vallavalitsus kuulutas 12. veebruaril 2019  välja „Rahvusvahelise hankemenetlusena läbiviidava riigihanke „Viimsi valla munitsipaalharidusasutuste toitlustaja leidmiseks“ komisjoni moodustamine ja hanke korraldamine“  kuulutati välja riigihange nr 207196 „Viimsi valla haridusasutustes toitlustusteenuse osutamine 2019 - 2023“. 

Hankele laekus 4 (neli) pakkumust. Viimsi valla haridusasutusi hakkab järgmised 4 aastat toitlustama Baltic Restaurants Estonia AS. Pakkujate poolt pakkumuses esitatud menüüvariantide keskmised energia- ja toitainete sisaldused pidid vastama Sotsiaalministri 15.01.2008 määrusele nr 8 „Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis“ kehtestatud nõudmistele ning lisanõudmistele, mis olid hankes välja toodud.

Eelmisel aastal avaldas Tervise Arengu Instituut (TAI) “Eesti toitumis- ja liikumissoovitused”. Uuringu andmetele tuginedes ja koostöös TAI spetsialistiga sõnastati hankes väga täpsed nõuded toidu kvaliteedile. Samuti on ette nähtud lepingu lõpetamise kord, kui toidu kvaliteedinõuetest kinni ei peeta. Kui siiani juhinduti peamiselt energiaarvestusest ja makrotoitainete osatähtsustest (valgud, süsivesikud, rasvad), siis nüüd oleme läinud palju spetsiifilisemaks. Toitlustaja ülesanne on aidata lapsi suunata paremate toiduvalikute poole. 

Abivallavanem Annika  Vaikla sõnas, et toit peab olema tõesti värske, toitaineterikas, tasakaalustatud ja mitmekesine ning seeläbi toetama ka lapse füüsilist ja vaimset arengut. Koolis peab olema võimalus süüa ka hommikueinet ja pärast kooli oodet. Soovime hakata monitoorima ka äravisatava toidu koguseid, et hankepartner koostaks samade toorainete baasil uue, vastuvõetavama retsepti. Vaikla lisas, et juba lasteaias on oluline lastele tutvustada tervisliku toitumise põhitõdesid ja pakkuda neile erinevaid toite, et nad harjuksid ja heal meelel ka edaspidi koolitoitu sööksid.

Üheks murekohaks on endiselt laste ülekaalulisis. Iga neljas 1. klassi laps Eestis on ülekaaluline või rasvunud, selgus 2018. a esitletud laste rasvumise seireuuringust. Seejuures rasvunuid on kümnendik ja lisaks lihtsalt ülekaalulisi on 16 protsenti kooliteed alustanud lastest. Normaalkaalus on 72 protsenti lastest , kuid alla 2 protsendi on alakaalus. Ülemäärase kehakaalu levimus on suurem poiste hulgas: 29 protsenti võrreldes 23 protsendiga tüdrukute hulgas.

"Soovime kõikidele lastevanematele, kelle lapsed käivad Viimsi Koolis, südamele panna, et lastevanemate esindajad, koostöös kooli esindajatega saavad lähtuvalt riiklikest toitumissoovitustest kehtestada reeglid, milliseid toite pakutakse kooli puhvetis. Ühine eesmärk peaks olema muuta haridusasutuses asuva müügikoha sortimenti senisest laste tervist toetavamaks, pakkudes vahepaladeks salatit, puu- ja köögivilju, pähkleid ja smuutisid", lisas Annika Vaikla.

Tervisliku toitumise tagamine Viimsi lastele on meie kõigi ühine eesmärk!