Täna algab Viimsi kaasava eelarve ideekorje

01. juuni 2021
Viimsi kaasava eelarve logo koos vaalaga ja info ideekorje kohta

Tänasest kuni 1. augustini on igaühel võimalik esitada oma idee Viimsi kaasava eelarve konkursile. Teist aastat toimuva kampaania eesmärgiks on anda kõigile huvilistele võimalus esitada ideid valla elu edendamiseks. Viimaste hulgast valivad viimsilased hilissügisel toimuval rahvahääletusel välja vähemalt ühe teostust vääriva võiduidee.

Kaasava eelarve konkursile esitatav idee võib olla Viimsi vallaga seotud investeeringute tegemine, projektide elluviimine või ürituste korraldamine ja see peab pakkuma avalikku hüve võimalikult paljudele viimsilastele. Lisaks hästi kirja pandud põhjendusele, miks just see projekt või algatus valla jaoks oluline on, peab ettepaneku tegija sel aastal ideele juurde panema eskiisi, joonise, foto vmt põhjalikuma info. Ettepanekute esitamisel tuleb kindlasti lähtuda ka sellest, et idee kogumaksumus ei ületaks 50 000 eurot ja on realiseeritav 2022. aasta jooksul. 

Oma ideesid on võimalik esitada läbi infosüsteemi VOLIS, saata vabas vormis e-kirjaga aadressile  kaasaveelarve@viimsivv.ee või toimetada paberil vormistatuna ja allkirjastatuna aadressile Viimsi Vallavalitsus, Nelgi tee 1, 74001, Viimsi alevik, Viimsi vald. 

Ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve määruses sätestatud tingimustele analüüsib ekspertkomisjon. Teostatavuse analüüsi läbinud ideed paneb vallavalitsus rahvahääletusele, millel võivad osaleda vähemalt 16-aastased Viimsi valla elanikud. Kui võitjaks osutub mõni investeeringuobjekt, viib selle ellu vallavalitsus. Muude võitnud projektide elluviimine või ürituse korraldamine jääb aga võiduidee esitaja kanda ning vallavalitsus sõlmib temaga vastavasisulise lepingu.

Juhul, kui idee elluviimiseks korraldatud hanke tulemusena ilmneb, et selle idee maksumus ületab 50 000 eurot, viiakse ellu paremuselt järgmine idee. Kui elluviidava idee maksumus on väiksem kui 50 000 eurot, viiakse ellu rahvahääletusel paremuselt järgmise tulemuse saanud idee, mille eelarve mahub ülejäänud summa sisse.

Esimesel kaasava eelarve väljakuulutamise aastal koguti ja valiti erandkorras kahe aasta ettepanekuid samaaegselt. Sellest tulenevalt oli 2020. aastal kaasava eelarve projektide elluviimiseks kokku kasutada 100 000 eurot. Laekunud ideede hulk näitas, et teave kaasava eelarve võimalustest puudutas viimsilasi ning kogukonna eestkõnelejad soovisid osaleda valla elu paremaks muutmisel. Rahvahääletuse tulemusel osutusid võiduideedeks siseskatepark 197 häälega ja uisuplatsi rajamine 114 häälega.

Lisainfo kaasava eelarve tähtaegade ja nõuete kohta leiad www.viimsi.ee/kaasav-eelarve-2021