Viimsi muusika- ja kunstikoolide õppetasu soodustus pikenes kuni aprilli lõpuni

23. aprill 2021
Siin on pilt

Tulenevalt koroonaviiruse leviku tõkestamiseks seatud piirangute jätkumisest, otsustas Viimsi vallavolikogu pikendada muusika- ja kunstikoolide õppemaksu 50-protsendilist soodustust kuni 30. aprillini. Pillide rendile soodustus ei laiene.

Huvikoolide õppemaksu vähendamine poole ulatuses kehtis varasemalt 11. märtsist kuni 11. aprillini. Uue otsusega lihtsalt pikendati varasemat soodusperioodi veelgi.

Samuti otsustas vallavolikogu tõsta huvikooli õppetasu või huvitegevuse ringitasu toetust 200 eurot 250 eurole aastas. Toetus kehtib rahvastikuregistri järgi Viimsi valla 7-19-aastase noorele, kes kasvab nelja ja enamalapselises ja/või vähekindlustatud peres, on keskmise, raske või sügava puudega.

Taotluse koos jooksva aasta kuludokumentide ning tõenditega saab esitada kaks korda aastas hiljemalt 10. maiks või 10. septembriks või kogu eelnenud kalendriaasta eest 10. jaanuariks.

Foto: Eesti Vabariigi sünnipäeva kontsert Viimsi Päevakeskuses 19.02.2020