Viimsi vald hakkab toetama meistriliigasse jõudnud esindusmeeskondi

14. Okt 2021
Pildil kolm karikat

Viimsi vallavolikogu võttis 12. oktoobri istungil vastu otsuse, millega muudetakse "Viimsi valla sportmängu esindusvõistkondade toetamise korda". Võrreldes kehtiva korraga muudetakse esindusvõistkondade toetus kaheosaliseks: baastoetuseks ja meistriliigatoetuseks.

Muudatuse tingis asjaolu, et vald soovib panna õla alla meistriliigasse jõudvatele esindusvõistkondadele. Abivallavanem Annika Vaikla sõnul soovib Viimsi vald igati kaasa aidata, et Viimsi nimi tõuseks spordimaailmas senisest veelgi rohkem esile. Kirjeldatav toetuste jagamise vorm on kohalikes omavalitsustes levinud praktika.
 
„Viimsi esindusvõistkondade meistriliiga tasemele jõudmine on valla jaoks alati suur tunnustus, mis kindlasti aitab kaasa suundumusele, et järjest rohkem lapsi, noori ja täiskasvanuid leiab tee spordi juurde,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

Volikogu otsusega tõuseb baastoetuse maksimumsuurus 15 000 eurolt 20 000 eurole.  Muudatus kätkeb endas ka neljanda ala, võrkpalli lisamise võimalust. Seni kehtinud korra kohaselt jagati esindusliiga toetust pallimängude kategoorias kolmel võistkonnamängu alal: jalgpall, korvpall ja käsipall.
 
Meistriliigatoetuse maksimumsuurus ühe ala kohta on 6600 eurot kuus. Suuruse arvutamisel arvestatakse esindusvõistkonna palgafondi suurust ja juhendatavate laste ja noorte arvu. Palgafondina käsitletakse esindusvõistkonna nimekirja kuuluvatele inimestele suunatavaid palga- ja stipendiumifondi rahalisi vahendeid. Palgafondi rahaliste vahendite hulka kuuluvad üksnes võistlevatele sportlastele, esindusvõistkonna treeneritele, füsioterapeutidele, arstidele ja võistkonna juhile makstavad tasud.

Meistriliiga on pallimängu alaliidu kõige kõrgem võistlusliiga, kus mängitakse välja Eesti meistritiitel.  15. juulil kinnitas Eesti Korvpalliliit korvpalliklubi Viimsi/Sportland meistriliigaga liitumise taotluse. Käesoleva aasta V lisaeelarvega lisatakse sporditegevuse eelarvesse täiendavad vahendid kokku 33 000 eurot spordiklubi meistriliiga toetuseks.

Järgmise sammuna alustab vallavalitsus ka individuaalalade sporditoetuskorra ettevalmistamist.