Viimsi valla haridusosakonna juhatajana asub tööle Maiu Plumer

10. Aug 2020
Maiu Plumer

Viimsi valla haridusosakonna juhatajana asub 10. augustist tööle Maiu Plumer.

Plumer on omandanud magistrikraadi Tartu Ülikoolis hariduskorralduse erialal. Maiul on mitmekülgne haridusasutuste juhtimise kogemus: ta on olnud Maardu Gümnaasiumi direktor, juhtinud Pikavere-Lasteaed algkooli ja olnud Merivälja Koolis õppealajuhataja ning direktori kohusetäitja. Lisaks on ta huvi- ja muusikaharidust arendanud 26 aastat Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukoolis, sellest kolm aastat töötas paralleelselt Vabaõhukooliga ka Püünsi Koolis muusikaõpetajana. Maiul on mitmekülgne haridusvaldkonna projektide juhtimiskogemus, mis tuleb haridusosakonna juhataja ametis kindlasti kasuks.

Viimased kaks aastat on Maiu lisaks kooli juhtimisele pühendanud oma energia eesti keele õppevõimaluste loomisele Maardu Gümnaasiumis. Põneva kogemuse on Maiu saanud osaledes andekuseuurijate konverentsidel mitmel pool maailmas. Tema jaoks on eriti huvipakkuvad olnud iga õpilase annete avastamiseks ja arendamiseks võimaluste loomine, õpetaja ja koolijuhina on ta alati püüdnud luua selleks mitmekesiseid võimalusi.

„Maiu töökogemus ja hariduse valdkonna tundmine on muljetavaldav. Lisaks Maiu tegutsemine haridusjuhtide mentorina, täiskasvanute koolitajana, huvitegevuste edendajana ning HEV valdkonna praktikuna, on kompetentsid, mis on Viimsi valla hariduselu edendamiseks suure väärtusega,“ ütles Viimsi valla abivallavanem Marju Aolaid lisades, et Maiu on ise uudishimulik õppija ja enesearengule suunatud, usun et meie koostöö saab olema viljakas.

„Viimsi haridus on heades kätes, sõnas Maiu Plumer lisades, et koolid, lasteaiad ja kultuuriasutused paistavad silma hea õpikeskkonna, tublide õpetajate ja personaliga. „Soovin olla kõikidele haridusjuhtidele toeks, et üheskoos rõõme ja muresid jagada ja leida üha enam võimalusi iga õppija arenguks,“ kinnitab värskelt ametisse asunud Plumer.

Viimsi vald on Maiu Plumerile hästi tuttav, kuna ta on sündinud ja kasvanud Pirital, vahepeal ligi 20 aastat elanud Viimsis ja nüüd elab taas Pirital sünnikodus.