Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 15. istungi päevakord ja eelnõud

18. Jaan 2019

Viimsi Vallavolikogu 9. koosseisu 15. istungi päevakord ja eelnõud, mis toimub 22. jaanuaril 2019 algusega kell 15:00, Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1, Viimsi vald).

Päevakorras:

Pkp

Pealkiri / eelnõu

Ettekandja

  1.  

Harju maakonna arengustrateegia 2035+
Lisa 1 
Määruse eelnõu

Arendusosakonna juhataja Mailis Alt ja Joel Jesse

  2.

Korruptsioonivastase seaduse rakendamine Viimsi valla töökorralduses

Sisekontrolör Mare Timian

 3.

Viimsi valla arengukava ja eelarvestrateegia läbivaatamise ning muutmise algatamine

Rahandusosakonna juhataja Randar Lohu

 4.

2018. a eelarve 12 kuud täitmise ülevaade

Rahandusosakonna juhataja Randar Lohu

 5.

Randvere külas, kinnistu Tammelaane ja osaliselt reformimata riigimaa detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule esitamineAsukohaskeem 
Seletuskiri 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

 6.

Haabneeme alevikus, kinnistu Sõpruse tee 4 ja lähiala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmineEelnõu 

Abivallavanem Margus Kruusmägi

 7.

Vastamine Ants Erm arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses Tammede pargi investeeringutega (reg. nr. 7-1/6916)

Vallavanem Siim Kallas

 8.

Vastamine Ants Erm  arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses sotsiaalvaldkonna teenuste arendamisega (reg. nr. 7-1/6920)

Vallavanem Siim Kallas

 9.

Vastamine valimisliidu Kogukondade Viimsi arupärimisele, mis on adresseeritud vallavanemale seoses Viimsi Raamatukogule uute ruumide leidmise alternatiividega (reg. nr. 7-1/6919)

Vallavanem Siim Kallas

10.

Viimsi Vallavolikogu fraktsiooni "Meie Viimsi" koosseisu muutmine

Fraktsiooni "Meie Viimsi"  esimees Märt Vooglaid

11.

Viimsi Vallavolikogu teise aseesimehe valimine

Vallavolikogu esimees Taavi Kotka

12.

Kohapeal algatatud küsimused

12.1. Jaoskonnakomisjoni liikme kandidaatide nimetamine

Vallavolikogu esimees Taavi Kotka