Viimsi vallavolikogu kiitis heaks 2020. aasta kolmanda lisaeelarve

22. Sept 2020
raha

Viimsi vallavolikogu kiitis täna toimunud istungil heaks 2020. aasta kolmanda lisaeelarve, mille põhitähelepanu on suunatud koolidele ja lastele ning mille maht suureneb 717 tuhande euro võrra. Suuremad lisainvesteeringud puudutavad Püünsi kooli spordiväljaku rajamist ning korvpalliplatsi uuendamist.

Volikogu esimehe Taavi Kotka sõnul puudutab suurim muudatus haridusvaldkonda, mille eelarve kasvab kokku 904 300 eurot.

„Viimsi on arenev vald ning ühes sellega suureneb ka meie koolides õppivate laste arv ja vajadus lisaõpetajate ning tugipersonali järele. Selle tarbeks eraldasime täna täiendavalt 151 tuhat eurot tööjõukuludeks. Teine suurem lisaraha vajav eelarverida on seotud lastehoiuga. 320 tuhande euro ulatuses suurendame eralasteaedade kohatasu ning lapsehoiuteenuse toetuse ja koduse lapse toetuse maksmiseks ettenähtud summasid. Viimase mõtteks on leevendada nende lapsevanemate olukorda, kellele lasteaiakohta ei jagu,“ lausus Taavi Kotka.

Investeeringute puhul lisatakse Püünsi kooli eelarvesse täiendavalt 432 800 eurot, millest 56 100 eurot on mõeldud kooli korvpalliväljaku uuendamiseks ning 376 700 eurot täiendavalt koolile uue spordiväljaku rajamiseks.

Vallavanem Illar Lemetti sõnul võimaldas vallavalitsusel positiivset lisaeelarvet ette valmistada tulumaksu prognoositust parem laekumine.

„Juunikuu tulumaksu laekumine jäi 2019. aasta tasemele, juulikuu laekumine võrreldes eelmise aasta sama kuuga suurenes 4,9%. Juulikuu seisuga on 2020. aasta tulumaksu laekumine võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 3,5% suurem,“ selgitas vallavanem eelarve tulupoole suurendamist.

Lisaeelarve koostamisel on Viimsi vallavalitsus ja volikogu olnud jätkuvalt konservatiivsed ning lähtuvad eeldusest, et järgnevate kuude laekumine ei pruugi sellist tendentsi näidata ning sügisel võib uus haiguspuhang uue eriolukorra ja sellega kaasneva majanduslanguse põhjustada.

Tänavu juunikuus kärbiti valla eelarvet koroonakriisi põhjustatud maksulaekumiste vähenemise väljavaates enam kui kahe miljoni euro ulatuses peamiselt tegevuskulude ja edasilükatud investeeringute arvelt. Samuti oli Viimsi vald teadaolevalt ainuke omavalitsus, mis vähendas koroonakriisi ajal vallavalitsuse juhtide töötasusid.