Tööpakkumised

Viimsi vallavalituse kollektiiviga on oodatud liituma:

Taristu vanemspetsialist

Peamisteks tööülesanneteks on Viimsi valla tehnovõrkude arenguga seotud küsimuste lahendamine üld- ja detailplaneeringutes. Osalemine Viimsi valla planeeringute avalikel aruteludel ja Vallavalitsuse planeerimiskomisjonide töös.

Konkursil osalemiseks palume esitada digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus (koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise), elulookirjeldus ja motivatsioonikiri koos palgasooviga ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 12. juuni 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Taristu vanemspetsialist" või kandideerida SIIN

Dokumendivoorust edasi pääsenud kandidaatidega võtame ühendust ühe nädala jooksul pärast dokumentide saatmise tähtaega. Konkursilt välja jäänud kandidaatidele anname tagasisidet ühe kuu jooksul pärast dokumentide saatmise tähtaega. 

Taristu