Tööpakkumised | Viimsi vald

Tööpakkumised

Viimsi vallavalituse kollektiiviga on oodatud liituma:

Partnerlussuhete juhti

Loe täpsemalt tööülesannete kohta siit .
Kandideerimise dokumendid saata hiljemalt 13. veebruar 2019 märgusõnaga „partnerlussuhete juht“ e-posti aadressil: personal@viimsivv.ee või kandideeri läbi CVKeskus.ee

Spordi- ja rahvatervise spetsialisti 

Töökoha eesmärgiks on toimiva spordi ja rahvatervisealase tegevuse edendamine ning kõigi elanikkonnagruppide, ametiasutuste ja hallatavate asutuste teenindamine sporditöö ja rahvatervise alaselt, lähtudes seadustest ja teistest õigusaktidest ning valla arengudokumentidest.

Loe täpsemalt tööülesannete kohta siit .
Kandideerimisavaldust koos lisadega ootame 25. veebruariks 2019.a personal@viimsivv.ee
Lisainfo: Viimsi valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Ermo Mäeots ermo.maeots@viimsivv.ee või 501 9113