Hajaasustuse programm 2020

Viimsi Vallavalitsuse 01.07.2020 istungil otsustati rahuldada alljärgnevad taotlused 2020. a hajaasustuse programmist toetuse saamiseks, kinnitati eraldatava toetuse summad ning otsustati sõlmida toetuslepingud alljärgnevate taotlejatega

Toetuse saaja

 

Projekti nimetus

Toetuse suurus (eurodes)

Toomas Luhaäär

Puurkaevu rajamine Naissaarel asuva Merilaidi kinnistul asuva elamu tarbeveega varustamiseks

6 500,00

Margus Metsa

Eesti, Harju maakond, Viimsi vald, Tagaküla/ Bakbyn, Liiva kinnistu 74023 puurkaevu rajamine

6 500,00

Lauri Paal

Uue-Leissi / Rannaniidu, Idaotsa küla, 74005 puurkaevu rajamine

6 500,00

Aivo Rosenberg

Männiku tee 67, Lõunaküla/Storbyn, Naissaar, Viimsi vald, Harjumaa, veesüsteemide valdkonna projekt

6 500,00

Andmed on avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määruse nr 14 „Hajaasustuse programm“ § 17 lõike 1 punkti 5 alusel.

Aruandlus:
Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva ühe kuu jooksul koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.
  • HAP Toetuse kasutamise aruanne