1 aprill

Viimsi Visioonipäev

Viimsi Artium

Kõik viimsilased on oodatud 1. aprillil Viimsi Artiumis toimuvale Viimsi Visioonipäevale. Registreerimiskeskkond on avatud aadressil www.viimsi.ee/visioonipaev, kus lisaks üldisele osaluse kinnitamisele saab end kirja panna ka huvipakkuvatesse töötubadesse.

„Visioonipäeva eesmärgiks on pakkuda võimalikult paljudele vallaelanikele võimalus osaleda Viimsi valla arengustrateegia aastani 2045 väljatöötamise protsessis. Kaasarääkimise võimalusi on juba olnud näiteks rahulolu-uuringu näol ja ka erinevates strateegialoome töötubades, aga loodame, et visioonipäev avardab osalejate ringi veelgi,“ ütles vallavanem Illar Lemetti.

Visioonipäeval keskendutakse mitmetele tulevikuteemadele nagu keskkond ja planeeringud, tulevikutehnoloogiad, ettevõtlus, haridus ja kultuur. Päeva juhib Urmas Vaino ning oma mõtteid maailma tulevikusuundumustest jagavad erinevate valdkondade eksperdid. 

AJAKAVA
11.30 - Uksed on avatud
12.00 - Visioonipäeva avamine (moderaator Urmas Vaino) 
12.05 - Tervitussõnad (vallavanem Illar Lemetti)
12.15 - Viimsi tulevik ja majanduse üldised trendid (majandusekspert Raivo Vare)
12.40 - Nutikas ja säästlik planeerimine (Hundipea kliimaneutraalse asumi idee eestvedaja Markus Hääl)
13.00 - Paneeldiskussioon Viimsi väljakutsetest, vajadustest ja võimalustest (Raivo Vare, Markus Hääl, Illar Lemetti, Alar Mik)
13.30 - Lõunapaus suupistetega
14.00 - Töötoad I (eelregistreerimisega)
14.50 - Töötoad II (eelregistreerimisega)
15.35 - Sirutuspaus ja kogunemine
15.45 - Lõppsõnad

Noortekonverents

Visioonipäeva raames leiab aset ka noortekonverets #nooredviimsist, mis on mõeldud 13-19-aastastele noortele ning mille fookuses on ettevõtlikkus ja osalus ühiskonnas. Ettevõtlikkusest ja ettevõtlikuks nooreks kujunemisest kõneleb nooretele Viimsi noortevolikogu liige ja õpilasfirma @mariepokaal asutaja Hedvig Kaing. Maailmaparandamisest ja sellest, kuidas arendada kogukonnaliikmete ettevõtlikkust räägib Impact Day kaasasutaja Merili Ginter. Lisaks on noortel võimalus osaleda paneelarutelus: mida tähendab olla viimsilane täna ja tulevikus. #nooredviimsist päeva juhib ja arutelu modereerib Roger Tibar. 

Viimsi Visioonipäev toimub 1. aprillil kell 12-16 ning on tasuta avatud kõikidele, kes soovivad oma mõtteid ja ideid jagada. Ruum seab siiski piirid ning osalema mahub kuni 400 inimest. Seetõttu on osalemiseks vajalik eelregistreerimine aadressil www.viimsi.ee/visioonipaev.

Kõik on kutsutud ja oodatud!

Viimsi Visioonipäeva peakorraldaja on Viimsi vallavalitsus, noortekonverentsi veab eest Viimsi noortekeskus. Noortekonverentsi toimumist toetavad Viimsi vallavalitsus, Viimsi noortevolikogu, Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet.

Lisainfo: liia.lopp@viimsivv.ee