Kalastuskaart väikesaare püsielanikule

Alates 10.05.2022 on väikesaarte püsielanikel edaspidi võimalus soetada endale kalastuskaarte läbi iseteeninduse.

Kalapüügiseaduse järgi annab kalastuskaarte Keskkonnaamet, kuid püsiasustusega väikesaare elanikele elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus. Selline kord on siiamaani toiminud, samas õigusraamistik ei anna kohalikule omavalitsusele erilisemaid õigusi ülesande täitmisel, vaid sisuliselt on kohalikul omavalitsusel olnud vahendaja roll. Tänapäevaste võimaluste juures, kus menetluse raames vajalikud kontrollid (elukoha kontroll, eelnevate rikkumiste kontroll) saab automatiseerida, ei ole enam vajalik kalastuskaardi väljastamisel kohaliku omavalitsuse vahendus. Vastava andmekogu ja süsteemiuuenduse ongi Keskkonnaministeerium juba läbi viinud ning alates käesoleva aasta 10. mai keskpäevast tuleb väikesaarte püsielanikel endale ise kalastuskaarte taotleda läbi www.kalaluba.ee lehe.
Selleks tuleb veeblehel www.kalaluba.ee valida rubriik „Kalastuskaart“, mille alla on eraldi loodud väikesaarte elanikele mõeldud kalastuskaartide ostmise koht.

Kindlasti tuleb kalaluba.ee keskkonda sisse logida, et süsteem saaks tuvastada isiku ja selle taustal teha vajalikud kontrollid, sh automaatselt kontrollitakse väikesaarele sissekirjutust, mis peab olema vastavalt seadusele vähemalt pool aastat.  Kui isikul puudub vähemalt poole aastane sissekirjutus väikesaarele, siis ta endale kalastuskaarti osta ei saa.

Iga kalendrikuu kohta tuleb nüüd osta eraldi kalastuskaart ja kuu lõppedes esitada vastava kalendrikuu aruanne (iga kalendrikuu kohta saadetakse kalastajatele ka vastav e-kiri). Samas kalastuskaarte saab ostukorvi panna vähemalt 12 korda (kõik 12 kuud korraga), lihtsalt peale ostu tekitatakse ostjale selline arv kalastuskaarte, mille ta oli ostukorvi lisanud. Samuti annab selline süsteem võimaluse korraga osta endale erinevateks kuudeks kalastuskaarte erineva võrkude arvuga.

Kutsume üles väikesaare püsielanikuks olevaid kalastajaid uut süsteemi kasutama ning juhul, kui kalastuskaardi ostmine läbi uue portaali peaks tekitama raskusi, palume võtta ühendust Keskkonnaameti klienditoe spetsialistidega (+372 662 5999) või jagada tagasisidet kohaliku omavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonnale (+372 602 8818), kes püüavad süsteemi kasutamisel suunata või vahendavad infot tekkinud tõrgetest Keskkonnaministeeriumile, et need edaspidi lahendada.

KONTAKT

Maarja Kudrjavtseva 
ehitus- ja kommunaalosakonna vanemspetsialist
602 8818
maarja@viimsivv.ee

LISAINFO