Teede ajutine sulgemine

Ehitus-, avarii-, remonttöö, avaliku ürituse korraldamise vm tegevusega seoses võib olla  vajalik avalikult kasutatav tee (sh avalikus kasutuses olev eratee), teelõik või parkla sulgeda ning sellega sõidukite või jalakäijate liiklust piirata, et tagada liiklejate ohutus, teostada teehoiutöid, vältida tee ja teerajatiste kahjustamist jms.

Tee ajutiseks sulgemiseks tuleb esitada taotlus koos liikluskorralduse skeemiga. Teede ajutine sulgemine on üldjuhul tasuline (erijuhud on loetletud määruses „Viimsi valla teede ja tänavate sulgemise maks“) ja menetluse aeg on kuni 20 päeva.

Esita taotlus ja vaata seotud õigusakte Viimsi valla operatiivteenuste infosüsteemist.

Teede ajutist sulgemist puudutavate küsimuste osas pöörduge transpordi vanemspetsilist Rait Parve poole, tel. 6028 707, e-post: rait.parve@viimsivv.ee