Tänavavalgustus

Viimsi Vallavalitsuse arvel on 31.12.2023 seisuga tänavavalgustuspunkte 6653 ühikut, mis asuvad vallale kuuluvatel teedel ja valla avalikes kohtades. Olemasolevatest tänavavalgustuspunktidest LED valgusteid on 5437 (ehk 82% koguvalgustite arvust), naatrium ja metallhaliid valgusteid 1097 ja elavhõbe valgusteid 92 tk. Tänavavalgustuse hooldamisel ja remondil on valla lepingupartneriks AS KH Energia – Konsult, kellega on sõlmitud käidutööde leping perioodiks 2022-2028.

Viimsi valla käidumeister: Tõnu Roosna, e-post: troosna@energia-konsult.ee, kellele võib teatada tänavavalgustuse rikkest või katkisest lambist.

Tehnilised tingimused teevalgustuse rajamiseks

Teevalgustuse tehnilisi tingimusi võivad taotleda isikud, kes hakkavad rajama valgustust valla omandis olevatele kinnistutele või arendusaladele, kus on ettenähtud valgustuse rajamine vastavalt tehnilistele tingimustele.
Esita taotlus iseteeninduskeskkonnas (sisselogimiseks vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID).

LISAINFO

 

KONTAKTID

Margus Sööt
taristu vanemspetsialist
602 8702
margus.soot@viimsivv.ee

VIIMSI VALLA KÄIDUKORRALDAJA

AS KH Energia – Konsult
www.energia-konsult.ee
659 8970 (24h)
kh@energia-konsult.ee
Viimsi valla käidumeister: Tõnu Roosna, troosna@energia-konsult.ee