Tänavavalgustus

Viimsi Vallavalitsuse arvel on 2018. aasta jaanuari seisuga valla tänavavalgustuse valgustuspunkte 5148 ühikut.

Kõikide valgustuspunktide töös hoidmiseks Viimsi vallale kuuluvatel teedel ja valla avalikes kohtades on valla lepingupartneriks tänavavalgustuse hooldamisel ja remondil AS KH Energia - Konsult, kellega on sõlmitud käidutööde leping perioodiks 2017-2021.

Käidukorraldaja kontaktandmed:

KH Energia-Konsult AS

Aadress: Laki 13, 12915 Tallinn
Telefon (24 h): 659 8970
Faks: 654 6714
E-post: kh@energia-konsult.ee
Kodulehekülg: www.energia-konsult.ee

Viimsi valla käidumeister Tõnu Roosna
E-post: troosna@energia-konsult.ee 
Viimsi valla abitelefon: 14455

Tehniliste tingimuste taotlus esitada kh@energia-konsult.ee, võimalik on taotlus esitada ka valla kommunaalametisse või tuua projekt kooskõlastamiseks kommunaalametisse.

Viimsi Vallavalitsuses tegeleb tänavavalgustusega ehitus- ja kommunaalosakond, kontaktisik kommunaalvaldkonna peaspetsialist Taavi Valgmäe taavi.valgmae@viimsivv.ee