Tänavavalgustus

Viimsi Vallavalitsuse arvel on 31.12.2020 seisuga tänavavalgustuspunkte 5828 ühikut, mis asuvad vallale kuuluvatel teedel ja valla avalikes kohtades. Tänavavalgustuse hooldamisel ja remondil on valla lepingupartneriks AS KH Energia – Konsult, kellega on sõlmitud käidutööde leping perioodiks 2017-2021.

Viimsi valla käidumeister: Tõnu Roosna, e-post: troosna@energia-konsult.ee, kellele võib teatada tänavavalgustuse rikkest või katkisest lambist.

Tehnilised tingimused teevalgustuse rajamiseks

Teevalgustuse tehnilisi tingimusi võivad taotleda isikud, kes hakkavad rajama valgustust valla omandis olevatele kinnistutele või arendusaladele, kus on ettenähtud valgustuse rajamine vastavalt tehnilistele tingimustele.
Esita taotlus iseteeninduskeskkonnas (sisselogimiseks vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või Smart-ID).
 

KONTAKTID

Taavi Valgmäe
kommunaalvaldkonna peaspetsialist
Telefon: 602 8842
E-post: taavi.valgmae@viimsivv.ee

VIIMSI VALLA KÄIDUKORRALDAJA

AS KH Energia – Konsult
Koduleht: www.energia-konsult.ee
Telefon (24 h): 659 8970
E-post: kh@energia-konsult.ee
Viimsi valla käidumeister: Tõnu Roosna, troosna@energia-konsult.ee