Kohanime määramine

Kohanime määramine on vastavalt kohanimeseaduse § 3 lõikele 7 kohanimemääraja poolt:
1) kohanime panek ametliku nimeta nimeobjektile;
2) ametliku kohanime või nimeobjekti ruumikuju muutmine;
3) ametliku kohanime kehtetuks tunnistamine.

VEEBRUAR 2024

Haabneeme alevikus liikluspindadele uute kohanimede Soorebase tee ja Rebase põik määramine

Eelteade 23.02.2024

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 "Viimsi valla kohanimede määramise kord" § 4 lõikele 1 avaldab Viimsi Vallavalitsus eelteate Haabneeme alevikus liikluspindadele uute kohanimede ja ruumikujude määramise kohta.

Korralduse eelnõu "Haabneeme alevikus liikluspindadele ja tervikteedele uute kohanimede ja ruumikujude määramine ning katastriüksustele koha-aadresside määramine. Uued kohanimed: Soorebase tee, Rebase põik".

image 41

Äigrumäe küla, Suure-Allikmäe kinnistu detailplaneeringuga planeeritud liikluspindadele kohanimede määramine ning Alliksaare tee liikluspinna ruumikuju muutmine

Eelteade 09.02.2024

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 "Viimsi valla kohanimede määramise kord" § 4 lõikele 1 avaldab Viimsi Vallavalitsus eelteate Äigrumäe küla, Suure-Allikmäe kinnistu detailplaneeringuga planeeritud liikluspindadele kohanimede määramise ning Alliksaare tee liikluspinna ruumikuju muutmise kohta.

Korralduse eelnõu"Äigrumäe küla, Suure-Allikmäe kinnistu detailplaneeringuga planeeritud liikluspindadele kohanimede määramine ning Alliksaare tee liikluspinna ruumikuju muutmine".

Suure-Allikmäe kinnistu DP-ga planeeritud liikluspindade uued kohanimed

Alliksaare tee liikluspinna ruumikuju muutmine

Haabneeme alevik, Ravi tee liikluspinna ruumikuju muutmine

Eelteade 02.02.2024

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 "Viimsi valla kohanimede määramise kord" § 4 lõikele 1 avaldab Viimsi Vallavalitsus eelteate Ravi tee liikluspinna ruumikuju muutmise kohta.

Korralduse eelnõu"Haabneeme alevik, Ravi tee liikluspinna ruumikuju muutmine".

Ravi tee

Viimsi alevik, Kannikese tee ja Nelgi põigu liikluspindade ruumikuju muutmine ning uue kohanime Roosi põik määramine

Eelteade 01.02.2024

Vastavalt Viimsi Vallavolikogu 15.12.2015 määruse nr 25 "Viimsi valla kohanimede määramise kord" § 4 lõikele 1 avaldab Viimsi Vallavalitsus eelteate Kannikese tee ja Nelgi põigu liikluspindade ruumikuju muutmise ning kohanime Roosi põik määramise kohta.

Korralduse eelnõu: "Viimsi alevik, Kannikese tee 1, Kannikese tee 1a, Kannikese tee 19 ja Kannikese tee katastriüksuste detailplaneeringuga planeeritud olemasolevale liikluspinnale uue kohanime ja ruumikuju määramine, Kannikese tee ja Nelgi põigu liikluspindade ruumikuju muutmine ning katastriüksustele uute koha-aadresside määramine".

Kannikese tee