Teed

Viimsi vallas on 2020. aasta seisuga ühtekokku 400 kilomeetrit teid. Sellest sõiduteed moodustavad 325 km ning kergliiklusteed 75 km. Vallas paiknevad teed jagunevad omandilt vallateedeks (mida haldab Viimsi vald), riigimaanteedeks (haldaja Maanteeamet) ning erateedeks (mille hoolet teostab eratee omanik). Viimsi valla avalikult kasutatava ja valla poolt hooldatava teedevõrgu suurus on 306 km. Aastaringselt teostab valla teedel tali- ja suvehoolet AS TREV-2 Grupp, kellega on sõlmitud hooldeleping perioodiks 2020-2027.

VIIMSI VALLA TEEHOOLDAJA

AS TREV-2 GRUPP

Aadress: Pärnu mnt 463, 10916 Tallinn
Telefon: 677 6500 
E-post: trev2@trev2.ee 
Koduleht: www.trev2.ee

Viimsi valla teemeister on Siim Jürima, kellega saab kontakti 24 h töötaval infotelefonil: 5301 5855  või viimsivald@trev2.ee

VIIMSI VALLA TEEHOOLDE NÕUDED JA HOOLDEKAARDID 

RIIGITEEDE HOOLDAJA 

OÜ ÜLE

Viimsi vallas asuvate riigimaanteede (Leppneeme mnt, Rohuneeme mnt, Randvere mnt, Muuga mnt, Vana-Narva mnt) hoolet teostab Viimsi vallas OÜ Üle.

Aadress: Peterburi tee 46
Telefon: 621 5882 
E-post: yle@yle.ee 
Koduleht: www.yle.ee 
Riigimaanteede teemeistri telefon: 5558 0240 
Kaebused riigimaanteede osas palume edastada Maanteeinfokeskuse 24 h töötaval tasuta infotelefonil: 1510 või teeinfo@mnt.ee.

ERATEED

Erateid hooldavad erateede omanikud. Eraomandis olevate Viimsi vallas asuvate teede kohta saab andmeid ehitus- ja kommunaalosakonnast.

ÜLDINE TEEINFO

Viimsi valla teede kohta saab infot
Kalev Eensaar

vanemspetsialist 
Telefon5625 0772 
E-postkalev.eensaar@viimsivv.ee

VIIMSI VALLA TEE ILMAJAAMAD

Valla elanikel on võimalus jälgida valla teeolusid kolme Viimsi valla teeilmajaama kaudu - Pärnamäe teeilmajaam, Rohuneeme teeilmajaam ja 2021. aasta alguses tööd alustav Muuga ringi teeilmajaam. Samuti on teeinfo andmeid võimalik saada kahest riigimaantee teeilmajaamast – Viimsi mõisapargi kõrval asuv Viimsi teeilmajaam ja Leppneeme-Randvere teede ristmiku lähedal paiknev Randvere tee ilmajaam.

Teeilmajaamade koondinfot saab vaadata valla kaamerate ja teeilmajaamade lehelt, kus on välja toodud vastava piirkonna õhutemperatuur, teekatte temperatuur, teeseis, tuule kiirus ja suund, kastepunkt jm liiklejale oluline info.

Üleriigiline teeilmajaamade veebileht - Viimsi valla teekaameraid näeb, kui suumida Viimsi valla peale ja klikata soovitaval jaamal.