Kalmistute üldinfo

Viimsi vallas on viis kalmistut: Randvere kalmistu, Rohuneeme kalmistu, Prangli kalmistu, Naissaare kalmistu ning auriku „Eestirand“ hukkunute kalmistu. Viimane on kultuuriloolise tähendusega ega ole enam matmispaigana kasutuses. Uusi matmiskohti eraldatakse üldiselt ainult Rohuneeme kalmistul, ajaloolistel kalmistutel laienemisvõimalused praktiliselt puuduvad. Kõik Viimsi vallas asuvad kalmistud on muinsuskaitsealused mälestised (v.a. Rohuneeme kalmistu uus osa).

Matuse vormistamiseks tuleb matjal kalmistutöötajale esitada enda isikut tõendav dokument ja maetava surmatunnistuse originaal. Kalmistutöötaja näitab matjale kätte matmiskoha asukoha, tähistab kalmistul vastava hauaplatsi piirid ning registreerib matmise kalmisturegistris hiljemalt matuse toimumise päeval. Kalmisturegistrisse kantakse andmed vastavalt kalmistuseaduse § 11 sätestatule. Avalikkusele on registrisse kantavatest andmetest nähtavad üksnes maetu ees- ja perekonnanimi ning tema sünni- ja surmadaatumid, samuti on registrist nime järgi võimalik leida matmiskoha asukoht kaardil.

Igale hauaplatsile peab olema määratud kasutaja, kes hauaplatsi hooldamise eest vastutab. See aitab kalmistu haldajal tagada kalmistul kehtivate nõuete järgimise ja võimaldab vajadusel kindlale vastutavale isikule infot ja teateid edastada. Maetu omake, kelle kasutuses on hauaplats, millele on jäänud kasutaja määramata, saab enda andmed edastada kalmisturegistri e-vormi kaudu (vasakult menüüst valida kalmistu – „platsi avaldus“). Avalduse täitmiseks ja esitamiseks peate olema ID-kaardiga sisse logitud.

KONTAKTID

Randvere kalmistu
Asukoht: Kirikaia tee 1, Randvere küla, Viimsi vald, Harju maakond
Haldaja: Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Randvere Kogudus
Kalmistutöötaja: Andres Jaanus, 509 7792, randvere@eelk.ee
Tegemist on ajaloolise kalmistuga, millel laienemisvõimalused puuduvad. Võimalusel vormistatakse matmisi olemasolevatele ja/või kasutajata matmiskohtadele.

Rohuneeme kalmistu
Asukoht: Kalmistu tee 17, Rohuneeme küla, Viimsi vald, Harju maakond
Haldaja: Viimsi Vallavalitsus
Kalmistutöötaja: Sulev Ennomäe, 523 6761
Matmiskohti eraldatakse üldjuhul rahvastikuregistri järgi surma hetkel Viimsi vallas elanud isiku matmiseks või Viimsi vallas elavale isikule omaste matmiseks.

Prangli kalmistu 
Asukoht: Prangli kalmistu, Lääneotsa küla, Viimsi vald, Harju maakond
Haldaja: Viimsi Vallavalitsus, kontaktisik Taavi Linholm, tel 56473629
Kontakt: heakorra vanemspetsialist  Kristjan Järv, tel. 602 8853, kristjan.jarv@viimsivv.ee
Prangli kalmistule eraldatakse matmiskoht rahvastikuregistri järgi surma hetkel Prangli saarel elanud isiku matmiseks või Prangli saarel elavale isikule omaste matmiseks.

Naissaare kalmistu
Asukoht: Viimsi metskond 92, Tagaküla / Bakbyn, Viimsi vald, Harju maakond
Haldaja: Viimsi Vallavalitsus
Kontakt: heakorra vanemspetsialist  Kristjan Järv, 602 8853, kristjan.jarv@viimsivv.ee
Naissaare kalmistule eraldatakse matmiskoht rahvastikuregistri järgi surma hetkel Naissaarel elanud isiku matmiseks või Naissaarel elavale isikule omaste matmiseks.

LISAINFO

 

KONTAKT

Kristjan Järv
heakorra vanemspetsialist
602 8853
kristjan.jarv@viimsivv.ee