Korraldatud jäätmevedu | Viimsi vald

Korraldatud jäätmevedu

Viimsi vallas kehtib ajutine vabaturu olukord, mis tähendab seda, et jäätmevaldajal on õigus valida endale ise meelepärane jäätmeveoteenust pakkuv ja selleks vastavat luba omava ettevõte. 2019. aasta jooksul viiakse läbi korraldatud jäätmeveo hange, misjärel taastakse Viimsi vallas korraldatud jäätmevedu.

Viimsi valla territooriumil pakuvad jäätmeveo teenust peamiselt AS Eesti Keskkonnateenused  ja AS Ragn Sells. Lepingu sõlmimiseks palume pöörduda otse teenusepakkuja poole.

Jäätmehooldust reguleerivaid seadusi ja eeskirju saad vaadata SIIT