Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp - LED III

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus tegi 12.03.2020 otsuse, millega rahludas Viimsi valla poolt esitatud taotluse „Viimsi valla tänavavalgustuse renoveerimise kolmas etapp – LED III“. Projekti kogumaksumuseks on 974 113, 56 eurot, sh abikõlbulike kulude maksumus 974 113, 56 eurot. Projekti toetuse summa on 701 361,76 eurot.

Projekti periood on 01.04.2020-30.06.2022. Projekti koosneb 13 piirkonnast.
Piirkonnas asuvad:
Randvere külas, Metsakasti külas, Pärnamäe külas, Miiduranna külas, Pringi ja Püünsi külas ning Haabneeme ja Viimsi alevikus.

skeem

LED III projekti taotluse käigus on kavandatud vahetada 474 valgustit. Ilmselt see number kasvab, kuna projekteerimise käigus lisandub uusi valgusteid.

Projekti kaasrahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020” prioriteetse suuna „Energiatõhusus” meetme „Energiasäästu ja taastuvenergia osakaalu suurendamine” tegevuse „Tänavavalgustuse taristu renoveerimine” vahenditest.

pilt