Koondplaani rakendus

Omavalitsusüksuse ülesanne on korraldada vallas elamu- ja kommunaalmajandust, veevarustust ja kanalisatsiooni, heakorda, jäätmehooldust, ruumilist planeerimist, valla- või linnasisest ühistransporti ning valla või linna teede ehitamist ja korrashoidu. Selleks oleme loonud rakenduse Koondplaan.

Koondplaani eesmärk on koondada ühte rakendusse terviklik ülevaade erinevatest geodeetilistest töödest (topo-geodeetiline uuring, teostusmõõdistused, ehitusjärgne-topo-geodeetiline plaan) ning koostada minimaalse andmehalduri poolse sekkumisega informatiivne ja usaldusväärne detailne andmebaas (koondkaart), mis võimaldab teha väljavõtteid dwg, dgn, shp vormingutes ja jagada pilti WMS/WMTS teenuse vahendusel. Rakendus on kättesaadav 24/7.

Süstematiseeritud geodeetiline info aitab teha kiiremaid ja paremaid planeerimis-, projekteerimis- ja ehitusotsuseid. Viimsi vallavalitsuses on koondplaani rakendus liidestatud nii vaal keskkonnaga, kui ka geoveebiga. Koondplaani kasutajad on vallavalitsuse ametnikud, vallavalitsusega seotud ettevõtted ning geodeedid.

Geodeedid saavad geoveebis tööd alustades koondplaani rakendusest alla laadida mõõdistusalas olemasoleva informatsiooni, ilma et peaksid üksikuid töid hakkama üheks liitma. Selle tulemusena võiks ideaalis oodata enim mõõdistatud piirkondades nagu Viimsi alevik, Haabneeme alevik tööde hinna - ja valmimistähtaegade vähenemist.  

 

Lisainfo

Marek Viiklaid 
tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee
geoveeb@viimsi.ee