Noorsootöö kvaliteedi hindamine

Noorsootöö kvaliteedi hindamismudel on töövahend kohalikule omavalitsusele, mille abil saab kaardistada noorsootöö tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi, tulemuste põhjal planeerida edasist arengut ning jälgida edusamme.  Mudeli töötas välja ENTK koostöös Ernst & Young Baltic AS-ga ning noortevaldkonna partneritega 2010. aastal.

Hindamises osalemine on omavalitsuste vabatahtlik valik ning sellega ei kaasne pingeritta seadmist – täpsemad tulemused on avalikud KOV-le endale ja on abivahendiks KOV-le noorsootöö kvaliteedi tõstmisel.

Noorsootöö kvaliteedi hindamise käigus võrreldakse KOV-s tehtavat noorsootööd nn hea praktikaga, mis kajastub ENTK väljaarendatud hindamismudelis. Protseduuriliselt tähendab see enese- ja välishindamise läbiviimist. Enesehindamise puhul hindavad KOV noorsootöö osapooled ise noorsootöö kvaliteeti, välishindamise puhul toimub see väliste ekspertide abil.

Viimsis toimus kolmas Noorsootöö kvaliteedihindamine 2020.a. aastal. Kokkuvõtte leiab Exceli tabelina SIIT