Kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium

Viimsi valla uue kultuuri- ja hariduskeskuse idee sai alguse 2016. aastal. Nelja aastaga omandas vald ehitusalused kinnistud, koostas detailplaneeringu, viis läbi rahvusvahelise arhitektuurivõistluse, korraldas nimekonkursi, tellis projekteerimise ja valis riigihankega ehitaja.

Viimsi Artiumis avanevad ainulaadsed võimalused valla kultuuri- ja hariduselus. Haabneeme kooli kõrvale Randvere tee äärde ehitatav Viimsi Artium koondab ühe katuse alla muusikakooli, kunstikooli, teaduskooli ning saab tähtsündmuste puhul kooskäimiskohaks meie kogukondadele. Keskusesse ehitatav 500-kohaline kontserdisaal ning väiksemad kammer- ja black box saalid võimaldavad Viimsisse tuua täiesti uuel tasemel muusikaelamusi, erinevaid teatrietendusi, muid kultuuriüritusi ja konverentse. Uued uksed avanevad ka kõikidele Viimsi huvikoolidele, kes majja kolivad. Muusikakooli professionaalne õpe saab hea akustikaga saali näol hoopis teistmoodi väljundi, kunstikool rohkem ruumi ja galerii oma tegevusteks ning teaduskool tipptasemel instrumentidega õppeklassid katsete läbiviimiseks. Kõiki Artiumisse rajatavaid võimalusi saavad oma igapäevases õppetöös kasutama hakata Viimsis asuvad koolid.

Viimsi valla haldusettevõte OÜ Viimsi Haldus ja ehitusfirma OÜ Nordlin Ehitus vahel sõlmitud lepingu kohaselt valmib valla kultuuri- ja hariduskeskus Viimsi Artium 2022. aastal. Hoone ehituse maksumus on ligikaudu 15 miljonit eurot. Hoone projekteeris arhitektuuribüroo Kavakava. 

Lisainfo www.viimsiartium.ee