Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalenu toetus

Toetust makstakse Valla elanikule, kes on osalenud Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel. 
2022. a on toetuse suuruseks 128 € aastas. Toetuse suuruse kehtestab Vallavalitsus.

VAJALIKUD SAMMUD

  • Esmasel taotlemisel tuleb esitada Tšernobõli AEJ avarii likvideerimisel osalemist tõendav dokument. Edaspidi laekub toetus automaatselt taotluse esitanud isikule hiljemalt veebruarikuus.
  • Toetuse saamiseks tuleb esitada Vallavalitsusele vabas vormis avaldus ning lisada tõend avarii likvideerimisel osalemise kohta.

KONTAKT

Sandra Hommuk-Silla
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
E-post: sandra.hommuk.silla@viimsivv.ee
Telefon602 8825 

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.

LISAINFO