Noortekeskused

Viimsi noortekeskus on Viimsi vallavalitsuse hallatav asutus, mille eesmärk on luua noortele loovust ja identiteeti toetav turvaline ning kaasav arengukeskkond. Noortekeskus võimaldab noortel aktiivselt sisustada oma vaba aega ja suunab noori olema ühiskondlikult aktiivsed.  Noortekeskuse üksused asuvad Haabneemes (Haabneeme alevik, Randvere tee 9) ja Püünsis (Püünsi küla, Kooli tee 33).

 

VIIMSI NOORTEKESKUS (asutus)
Randvere tee 9, Haabneeme, 74001, Viimsi vald, Harju maakond 
info@viimsinoortekeskus.ee 
Viimsi noortekeskuse kodulehekülg

Juhataja:
Ave-Liis Kivest
ave-liis.kivest@viimsinoortekeskus.ee
5690 9904

VIIMSI NOORTEKESKUS (allüksus) 
Randvere tee 9, Haabneeme, 74001, Viimsi vald, Harju maakond 
5343 1166
viimsi@viimsinoortekeskus.ee 
Viimsi Noortekeskuse Facebook 

RUUMIDE RENT    

Ruumi nimetus

1 tund

Päevahind
(4 või rohkem tundi korraga)

Klubiruum

20€

70€

Koosolekute ruum (Jutu tuba)

10€

35€

Koosolekute ruum (Jutu tuba) koos tehnikaga

12€

40€

Käelise tegevuse ruum (Töö tuba)

12€

40€

Käelise tegevuse ruum (Töö tuba) koos tehnikaga

15€

50€

Köök

12€

40€

Multimeedia ruum koos tehnikaga

15€

50€

Kogu noortekeskus

40€

140€

VIIMSI VALLAS TEGUTSEVATE HARIDUSASUTUSTE JA/VÕI NOORTEÜHENDUSTE NOORSOOTEGEVUSTE KORRALDAMISEKS RUUMIDE RENT

Ruumi nimetus

1 tund

Päevahind
(4 või rohkem tundi)

Klubiruum

15

50€

Koosolekute ruum (KUUP)

7€

25€

Koosolekute ruum (KUUP) koos tehnikaga

9€

30€

Koosolekute ruum (KUUP) koos tehnikaga regulaarseks kasutamiseks noortegrupile

Tasuta

Tasuta

Käelise tegevuse ruum (Töö tuba)

9€

30€

Käelise tegevuse ruum (Töö tuba) koos tehnikaga

10€

33€

Käelise tegevuse ruum (Töö tuba) koos tehnikaga regulaarseks kasutamiseks, tasuta noorsoottegevuste korraldamiseks 

Tasuta

Tasuta

Köök

7€

25€

Köök tasuta noorsootegevuste korraldamiseks

Tasuta

Tasuta

Multimeedia ruum koos tehnikaga

10€

33€

Multimeedia ruum koos tehnikaga tasuta noorsootegevuste korraldamiseks

Tasuta

Tasuta

Kogu noortekeskus

25€

90€

  •  Ruume renditakse väljaspool avatud aega.
  • Noortekeskuse lahtioleku ajal saab rentida vaid multimeedia ruumi, noorteühenduste ruumi ja käelise tegevuse ruumi ruumides tegevuse mittetoimumise korral ja vastavalt eelnevale kokkuleppele.
VIIMSI VALLAS TEGUTSEVATE HARIDUSASUTUSTE JA/VÕI NOORTEÜHENDUSTE NOORSOOTEGEVUSTE KORRALDAMISEKS RUUMIDE RENT

Ruumi nimetus

1 tund

Päevahind (4 või rohkem tundi)

Noortekeskus

10€

40€

Noortekeskuse ruum tasuta noorsooalaseks tegevuseks

Tasuta

Tasuta

Noortekeskuses suvisel perioodil

8€

30€

PÜÜNSI NOORTEKESKUS 
Kooli tee 33, Püünsi, 74013, Viimsi vald, Harju maakond
5682 5557 
pyynsi@viimsinoortekeskus.ee 
Püünsi Noortekeskuse Facebook

RUUMIDE RENT    

Ruumi nimetus

1 tund

Päevahind
(4 või rohkem tundi korraga)

Noortekeskus

15€

60€

Noortekeskuses suvisel perioodil

10€

50€

VIIMSI VALLAS TEGUTSEVATE HARIDUSASUTUSTE JA/VÕI NOORTEÜHENDUSTE NOORSOOTEGEVUSTE KORRALDAMISEKS RUUMIDE RENT

Ruumi nimetus

1 tund

Päevahind
4 või rohkem tundi)

Noortekeskus

10€

40€

Noortekeskuse ruum tasuta noorsooalaseks tegevuseks

Tasuta

Tasuta

Noortekeskuses suvisel perioodil

8€

30€

NOORTEKESKUSTE TEENUSTE HINNAKIRI

Teenuse nimetus

Ühik

Hind

Noortekeskuse linnalaager

Päev

10€

Töötoa läbiviimine
(lisandub materjalide hind)

Tund

30€

Noortekeskuse esindaja teenus
(ruumide rent väljaspool avatud aega)

Tund

15€

Noortekeskuse esindaja teenus
(ruumide rent väljaspool avatud aega)

3 tundi

30€

TEENUSTE HINNAD VIIMSI VALLAS TEGUTSEVATELE HARIDUSASUTUSTELE JA/VÕI NOORTEÜHENDUSTELE 

Teenuse nimetus

Ühik

Hind

Töötoa läbiviimine
(lisandub materjalide hind)

Tund

20€

Noortekeskuse esindaja teenus
(ruumide rent väljaspool avatud aega)

Tund

15€

Noortekeskuse esindaja teenus
ruumide rent väljaspool avatud aega)

3 tundi

30€