Reklaami hinnad

Reklaami võtame vastu ja muudame e-posti vahendusel vt@viimsivv.ee

Reklaamimoodulid

Reklaamide mõõdud

Reklaamikülgedel avaldamiseks võtab Viimsi Teataja vastu õigetes mõõtudes ja kas PDF või JPG versioonis kujundatud reklaame. Kujundatud reklaami meiliga toimetusele saates lisage sellele soovitav ilmumiskuupäev, sobiva reklaamimooduli mõõdud ja andmed reklaami tellija kohta: firma täpne nimi, registreerimisaadress, kontaktisiku nimi (kes tellis reklaami) ja meiliaadress, kuhu raamatupidaja saadab arve. Reklaamide mõõte, hindu ja soodustusi vt järgnevast tabelist. Hindadele ei lisandu käibemaksu.

Viimsi Teatajas avaldatavate reklaamide hinnakiri

Ühekordse avaldamise hind (käibemaksu ei lisandu):

67 x 41 mm 36 eurot
67 x 88 mm 65 eurot
139 x 88 mm 112 eurot
139 x 182 mm (veerand lk) 190 eurot
283 x 182 mm (pool lk) 360 eurot
283 x 370 mm (terve lk) 690 eurot

Reakuulutuse avaldamise hind (käibemaksu ei lisandu):

  • eraisikule kuni 200 tähemärki (koos tühikutega) 5 eurot, kuni 400 tähemärki (koos tühikutega) 10 eurot;
  • juriidilisele isikule kuni 200 tähemärki (koos tühikutega) 10 eurot, kuni 400 tähemärki (koos tühikutega) 20 eurot.

SOODUSTUSED:

  1. ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 3 korra on soodustus – 10%
  2. ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 5 korra on soodustus – 15%
  3. ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 10 korra on soodustus – 30%
  4. ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 15 korra on soodustus – 40%
  5. ühe ja sama kuulutuse või reklaami avaldamise puhul üle 20 korra on soodustus – 45%

Tasuline kirjutis koos illustreerivate fotode ja/või graafikaga mahutatakse reklaampinnale, millele kehtib sama hind, mis samas mõõdus reklaamile.

Alus: Viimsi Vallavalitsuse 03.07.2018 korraldus nr 378 "Ajalehe Viimsi Teataja reklaamide hinnakirja kehtestamine"