I klassi mineva lapse toetus

Viimsi vald toetab kooliteed alustavaid lapsi 120 euroga. 

Taotlemise aeg 1.-30. september. Laps ja lapse mõlemad vanemad või üksikvanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud seisuga taotlemisele eelneva aasta 31. detsembri seisuga. Toetust makstakse olenemata sellest, kas laps läheb Viimsi või mõne teise omavalitsuse kooli. Toetus makstakse vanema taotluses esitatud arveldusarvele oktoobrikuu jooksul. 

ESITA TAOTLUS

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus lapse 1.klassi minemise aastal ajavahemikul, 1. septembrist kuni 30. septembrini. Teie isik tuvastatakse Iseteenindusse sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2, Mobiili-ID või Smart-ID. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

LISAINFO

KONTAKT

Signe Teigar
sotsiaalregistri vanemspetsialist
signe.teigar@viimsivv.ee
602 8792 

Lemmi Park
sotsiaaltöö peaspetsialist
lemmi.park@viimsivv.ee
602 8867