I klassi mineva lapse toetus

ESITA TAOTLUS

Taotlemise aeg 1.-30. september. Väljamaksed toimuvad oktoobrikuu jooksul. Aastal 2020 on toetuse suuruseks 120 € ning toetuse menetlemise maksimaalne aeg on 30 päeva. Toetust antakse lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on elanikeregistri andmetele Viimsi valla elanikud taotlemisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga. Toetuse suurused kehtestab Viimsi Vallavalitsus.

VAJALIKUD SAMMUD

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus SIIN, lapse I klassi minemise aastal ajavahemikul, 1. septembrist kuni 30. septembrini. Teie isik tuvastatakse teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2 või Mobiili-ID. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

LISAINFO

KONTAKT

Tõnu Troon
Sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja
Telefon: 602 8867 
E-posttonu.troon@viimsivv.ee