I klassi mineva lapse toetus

Viimsi vald toetab kooliteed alustavaid lapsi 2022. aastal 120 euroga. 

Taotlemise aeg 1.-30. september. Laps ja lapse mõlemad vanemad või üksikvanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud seisuga 31.12.2021.  Toetust makstakse olenemata sellest, kas laps läheb Viimsi või mõne teise omavalitsuse kooli. Toetus makstakse vanema taotluses esitatud arveldusarvele oktoobrikuu jooksul. 

ESITA TAOTLUS

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus lapse 1.klassi minemise aastal ajavahemikul, 1. septembrist kuni 30. septembrini. Teie isik tuvastatakse Iseteenindusse sisselogimisel. Vajalik on ID kaart PIN1 ja PIN2 või Mobiili-ID. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Sünnitõendit eraldi pole vaja esitada, need andmed võetakse samuti rahvastikuregistrist. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

LISAINFO

KONTAKT

Risto Nigol
Sotsiaaltöö peaspetsialist 
Telefon 5688 3350
E-postristo.nigol@viimsivv.ee

Broneeri aeg vastuvõtule