Geomõõdistuste infosüsteem

Viimsi valla geomõõdistuste infosüsteem geoveeb on andmekogu geodeetiliste mõõdistuste ning kohaliku geodeetilise võrgu punktide andmete kohta. Geoveebis toimub Viimsi valla haldusterritooriumil teostatavate mõõdistuste registreerimine, haldamine ning arhiveerimine.

  • Füüsilisel isikul on võimalik vaadelda geodeetiliste mõõdistuste ning geodeetiliste põhivõrgupunktide informatsiooni. 
  • Geoveebis registreeritud geodeesiafirmadele võimaldab teenus esitada geodeetilisi uurimistöid ja annab ligipääsu geoveebis arhiveeritud mõõdistustööde ruumiandmetele.

Geoveebi leiad SIIT.

 

Lisainfo ning geoveebi- ja koondplaani puudutavad küsimused

Marek Viiklaid 
tehnovõrkude registri vanemspetsialist 
602 8848
marek.viiklaid@viimsivv.ee
geoveeb@viimsi.ee