Elekter, küte, gaas

ELEKTRIVARUSTUS

IMATRA ELEKTER AS

Kodulehekülg: www.imatraelekter.ee 
E-post: klienditeenindus@imatraelekter.ee 
Klienditelefon: 606 1840 
Rikketelefon: 606 1850 
Üldtelefon: 606 1830 
Automaatvastaja (24h): 606 1841 
Klienditeenindus Viimsis: Randvere tee 17, 74001 Haabneeme, Harjumaa
Avatud: E-N kell 7.30 – 16.00; R kell 7.30 – 14.00; Lõuna E-R kell 12.00 – 13.00

ELEKTRILEVI

Kodulehekülg: www.elektrilevi.ee
E-post: info@elektrilevi.ee
Klienditelefon: 777 1545
Rikketelefon: 1343
Klienditeenindus: E–R 8.00–18.00

KÜTE

  • Valdav osa Viimsi ja Haabneeme alevikust asub kaugküttepiirkonnas. Täpsema skeemi piirkonna kohta leiad SIIT
  • Viimsi valla kaugküttepiirkonna piirikirjelduse, võrguga liitumise ja võrgust eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamise korra ja soojusettevõtja arenduskohustuse leiad Viimsi Vallavolikogu määrusest Viimsi valla kaugküttepiirkonna kehtestamine.  
  • Viimsi valla kaugküttepiirkonnas pakub teenust Adven Eesti AS (endise nimega Fortum Termest AS).
  • Vaata täpsemalt adven.ee Muus osas toimib nn individuaalküte tarbija valikul.

GAAS

Miiduranna küla ja Haabneeme aleviku ajaloolistest gaasitorustikest

Miiduranna külas (endised gaasikooperatiivid „Miiduranna põik“, „Randlane“ ja „Laht“) ning Haabneeme alevikus (endine gaasikooperatiiv „Haabneeme-2“) asuvate maagaasitorustike omanidküsimuste lahendamiseks moodustas vallavalitsus 05.02.2019 korraldusega nr 65 töögrupi, mille ülesandeks sai maagaasitorustikue omandiga seonduvate asjaolude väljaselgitamine tuvastamaks, kas olemasolevate andmete põhjal võib olla tegemist peremehetu varaga ning kas seega on peremehetu ehitise hõivamise menetluse algatamiseks alust. Töögrupp asus seisukohale, et gaasitrasside puhul ei ole tegu peremehetu varaga, mistõttu puudub alus nende suhtes peremehetuks tunnistamise menetluse alustamiseks. Viimsi Vallavalitsuse 02.04.2019  korraldusega nr 189 „Haabneeme alevikus ja Miiduranna külas asuvate maagaasitrasside omanike väljaselgitamise töögrupi aruande läbivaatamine ja seisukoha võtmine“ otsustati mitte alustada Miidusranna külas ja Haabneeme alevikus asuvate gaasitrasside peremehetuks tunnistamise menetlust, kuna gaasitrassidel on omanik.

Töögrupi aruandega saab tutvuda SIIN