Infosüsteemi VAAL arendamine

Viimsi vallavalitsus sai infosüsteemi VAAL edasiseks arendamiseks toetust ehituse e-hüppe 1. taotlusvoorust. Tegemist on programmiga, mis on suunatud ehitusvaldkonna digitaliseerimiseks.

VAAL saab projekti raames juurde järgmise funktsionaalsuse:

1. Liidestus riikliku planeeringute andmekoguga (PLANK)

Alates 1. novembrist 2022 on kohustuslik kõik kehtivad planeeringud avalikustada riiklikus planeeringute andmekogus VAAL võimaldab planeeringute menetlemist, kuid ei ole PLANK-iga liidestatud. 

Selleks, et kehtivaid planeeringuid ei tuleks käsitsi eraldi PLANK-i sisestada ja et VAAL kuvaks juba kehtivaid planeeringuid PLANK-ist, on tarvis süsteemid omavahel liidestada.

2. Integratsioon geodeetiliste mõõdistuste infosüsteemiga

Integreerimine on vajalik selleks, et VAAL-as oleks nähtav info geodeetiliste alusplaanide ja teostusjooniste kohta (olemasolevad maa-alused süsteemid – kaablid, juhtmed, torud jms).

3. Riigi SSO rakendamine VAAL-as

SSO (single-sign-on) on riigi poolt välja arendatud teenus, mis võimaldab kõikidel liitunutel e-teenustes ühekordse sisselogimisega kasutajaid autentida. See tähendab, et edaspidi piisab VAAL-a sisse logimisest ja muud riigi teenused (näiteks Ehitisregister, Maa-amet) on kasutatavad ilma täiendava sisselogimiseta.

Tööde maksumusest pool rahastatakse Euroopa taaste- ja vastupidavusrahastust NextGenerationEU, pool on valla omafinantseering.

 

Nextgen