Vaimse tervise teenused Viimsis

Viimsi valla esitatud taotlus meetmele “Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele 2023. aastal” sai sotsiaalministeeriumist rahastuse. Viimsi vald koostöös sotsiaalministeeriumiga pakub tasuta vaimse tervise teenuseid, eesmärgiga parandada elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.

Psühholoogiline nõustamine

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on pakkuda täisealistele inimestele vaimset tuge ja juhendamist, mis aitavad leida lahendusi probleemidele, suurendada eneseteadlikkust ning parandada heaolu ja toimetulekut erinevates eluvaldkondades. Psühholoogiline nõustamine võib hõlmata mitmesuguseid teemasid, sealhulgas stress, ärevus, depressioon, lein, traumaatilised kogemused ja palju muud. Nõustamise käigus aitab psühholoog inimestel paremini mõista oma emotsioone, mõtteid ja käitumist.

Psühholoog-nõustaja Jane Alop (178189)
Asukoht: Nelgi tee 1 (Viimsi Vallavalitsuse ruumides)
Registreerimine: broneerimine.viimsi.ee

Loovteraapiad

Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. Loovteraapias  on tegu eesmärgistatud ning järjepidava teraapiatööga ning muutused ei sünni üleöö. Loovteraapiad toimuvad individuaal- ja grupiteraapiatena ning on suunatud nii lastele kui täisealistele.

Visuaalkunstiteraapia 

Visuaalkunstiteraapia on teraapialiik, kus kliendiga töös kasutab terapeut erinevaid visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahenditeks kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid või installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist jne. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut, kuid konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest.  

Muusikateraapia 

Muusikateraapia sekkumismeetodina põhineb erinevatele teooriatele, alustades sellest, et muusikal on võimas mõju nii meie ajule kui kehale. Teame, et see võib aidata inimesel väljendada end viisil, mida nad ei pruugi olla suutelised ainuüksi verbaalse suhtluse kaudu tegema. Samuti stimuleerib see ajutegevust, soodustab lõõgastumist ning pakub emotsionaalset vabanemist, motivatsiooni ja turvatunnet. 

Muusikateraapia on muusika ja/või selle elementide (heli, rütmi, meloodia, harmoonia) kasutamine kvalifitseeritud muusikaterapeudi poolt kliendi või grupiga protsessis, mis  on kavandatud suhtlemise, õppimise, väljendamise, jõuvarude mobiliseerimise ja teiste terapeutiliste eesmärkide lihtsustamiseks, et rahuldada  füüsilisi, emotsionaalseid, vaimseid, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi. Muusikateraapia eesmärgiks on arendada potentsiaale ja/või taastada indiviidi funktsioone nii, et ta saavutaks parema  intra- ja interpersonaalse integratsiooni, seega saavutada parem elukvaliteet en-netamise, taastamise või ravi kaudu.

NB! Teraapiasse tulek ei eelda, et inimene on muusika või visuaalkunstiga kunagi kokku puutunud.

Terapeudid Käll Kruusmägi, Mari Liisa Taaler ja Kai Liis Gramakovski.
Asukoht: Karulaugu 13 (Viimsi Teraapiakeskus)
Registreerimine: https://forms.gle/HaTCWpZFCGjv4C1T7 Täpsustavate küsimuste korral kirjutada info@viimsiteraapiakeskus.ee või helistada 5682 9229

Rohkem infot loovteraapiate ja loovterapeutide kohta: www.viimsiteraapiakeskus.ee    

Teenused on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavatele isikutele tasuta.

 

Lisainfo:

Silva Sildmaa
rahvatervise peaspetsialist
602 8824
silva.sildmaa@viimsivv.ee