Vaimse tervise teenused Viimsis

Viimsi vallavalitsuse esitatud taotlus meetmesse “Vaimse tervise teenusetoetus kohalikule omavalitsusele 2024. aastal” sai sotsiaalministeeriumist rahastuse. Viimsi vald koostöös sotsiaalministeeriumiga pakub tasuta vaimse tervise teenuseid, eesmärgiga parandada elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist. Projekti kogumaksumus on 79 950 eurot, millest Viimsi valla omaosalus on 23 985 eurot.

Sel aastal toetame koostöös Sotsiaalministeeriumiga viie teenuse osutamist: psühholoogiline nõustamine (täisealistele ja noortele), perenõustamine, individuaalne loovteraapia ja loovteraapial põhinev grupiteraapia. Teenuseid osutatakse kuni 31. detsembrini 2024.

Psühholoogiline nõustamine (täisealised)

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on pakkuda täisealistele inimestele vaimset tuge ja juhendamist, mis aitavad leida lahendusi probleemidele, suurendada eneseteadlikkust ning parandada heaolu ja toimetulekut erinevates eluvaldkondades. Psühholoogiline nõustamine võib hõlmata mitmesuguseid teemasid, sealhulgas stress, ärevus, depressioon, lein, traumaatilised kogemused ja palju muud. Nõustamise käigus aitab psühholoog inimestel paremini mõista oma emotsioone, mõtteid ja käitumist.

Psühholoog Jane Alop
Asukoht: Nelgi tee 1 (Viimsi Vallavalitsuse ruumides)
Registreerimine: broneerimine.viimsi.ee   

Registreerimine toimub ajutiselt lingil https://outlook.office365.com/book/ViimsiVallavalitsus1@viimsivv.ee/.

Psühholoogiline nõustamine (noored)

Psühholoogilise nõustamise eesmärk on aidata noorel paremini mõista ja toime tulla oma emotsioonide ja muredega (koolisuhted, suhted sõpradega, õpiraskused, enesehinnang ja minapilt, peresuhetega seotud teemad jms). Mõnikord võib psühholoog kaasata teraapiasse pere, eriti juhul, kui noore mured või probleemid on seotud pere- või suhetega. Perekonna kaasamine võib aidata lahendada pereprobleeme, suurendada toetust noorele ja parandada üldist pereõhkkonda. Psühholoogid järgivad konfidentsiaalsuse põhimõtteid, mis tähendab, et noore antud teavet hoitakse konfidentsiaalsena. See tähendab, et psühholoog ei jaga noore isiklikku teavet teiste inimestega, sealhulgas perega, ilma noore nõusolekuta. Äärmiselt oluline on vaimse tervise probleeme lahendada võimalikult varajases staadiumis, et vältida tõsisemaid probleeme tulevikus.

Psühholoog Tiina Parve-Eharand
Asukoht: Randvere tee 9 (Viimsi Noortekeskus)
Registreerimine: noustamisinfo@gmail.com ja 5377 5278

Perenõustamine 

Perenõustamise fookuses on pereliikmete omavaheline suhtlemine ning suhete kvaliteet, perekonna erinevad arengukriisid ning nendega toimetulek. Nõustamise tulemuseks võib olla näiteks perekonna toimetuleku paranemine, üksteisemõistmise suurenemine, emotsionaalse toetuse jagamine ja saamine pereliikmete poolt, probleemilahendusoskuste paranemine.

Perenõustaja Elis Tenso
Asukoht: Paadi tee 3 III korrus (Viimsi Psühhiaatriakliinik)
Registreerimine: viimsipk@gmail.com

Loovteraapiad (individuaal- ja grupiteraapiad)

Loovteraapia on põhjendatud, eesmärgipärane ja planeeritud tegevus psühhoterapeutilises ravis ja rehabilitatsioonis, kus selgelt määratletud kliendi-terapeudi suhtes rakendatakse loovus- ja kunstipõhiseid meetodeid ja tehnikaid kliendi tervislikust seisundist lähtuvate eesmärkide saavutamiseks. 
Loovteraapiad toimuvad individuaal- ja grupiteraapiatena ning on suunatud nii lastele kui täisealistele.

Visuaalkunstiteraapia 
Visuaalkunstiteraapia on teraapialiik, kus kliendiga töös kasutab terapeut erinevaid visuaalkunsti vahendeid ja tehnikaid. Vahenditeks kasutatakse erinevaid värve, savi, fotosid või installatsioone ning tehnikatest graafikat, maalimist, skulptuuride tegemist jne. Teraapia eesmärgiks on aidata kliendil parandada oma eluga toimetulekut, kuid konkreetsed eesmärgid sõltuvad iga kliendi individuaalsetest vajadustest.  

Muusikateraapia 
Muusikateraapia sekkumismeetodina põhineb erinevatele teooriatele, alustades sellest, et muusikal on võimas mõju nii meie ajule kui kehale. Teame, et see võib aidata inimesel väljendada end viisil, mida nad ei pruugi olla suutelised ainuüksi verbaalse suhtluse kaudu tegema. Samuti stimuleerib see ajutegevust, soodustab lõõgastumist ning pakub emotsionaalset vabanemist, motivatsiooni ja turvatunnet. 

Muusikateraapia on muusika ja/või selle elementide (heli, rütmi, meloodia, harmoonia) kasutamine kvalifitseeritud muusikaterapeudi poolt kliendi või grupiga protsessis, mis  on kavandatud suhtlemise, õppimise, väljendamise, jõuvarude mobiliseerimise ja teiste terapeutiliste eesmärkide lihtsustamiseks, et rahuldada füüsilisi, emotsionaalseid, vaimseid, sotsiaalseid ja kognitiivseid vajadusi. Muusikateraapia eesmärgiks on arendada potentsiaale ja/või taastada indiviidi funktsioone nii, et ta saavutaks parema  intra- ja interpersonaalse integratsiooni, seega saavutada parem elukvaliteet en-netamise, taastamise või ravi kaudu.

NB! Teraapiasse tulek ei eelda, et inimene on muusika või visuaalkunstiga kunagi kokku puutunud.

Terapeudid Käll Kruusmägi, Mari Liisa Taaler ja Kai Liis Gramakovski.
Asukoht: Karulaugu 13 (Viimsi Teraapiakeskus)
Registreerimine: info@viimsiteraapiakeskus.ee või helistada 5682 9229

Teenused on rahvastikuregistri andmetel Viimsi vallas elavatele isikutele tasuta.

Lisainfo

Silva Sildmaa
rahvatervise peaspetsialist
602 8824
silva.sildmaa@viimsivv.ee