Visioonid

TAMMEDE PARGI IDEEKAVANDID

TÕRU

NELJAS LOODUS

SILD

TERRAIN

HAABNEEME ALEVIKU RUUMIANALÜÜS

Viimsi Vallavalitsuse tellimusel koostas Hendrikson & KO Haabneeme aleviku ruumianalüüsi.

VIIMSI ALEVIKU VEHEMA TEE ÄÄRES ASUVA REFORMIMATA MAA PLANEERINGUVISIOONID