Maamaks 2024. aastast

2022. aastal viis Maa-amet läbi maade korralise hindamise, mille tulemusena muutus maade väärtus. Iga maatüki uut väärtust saab vaadata maakatastris minu.kataster.ee, sisestades otsingusse huvipakkuva maatüki aadressi või katastritunnuse. Seejärel tuleb avada „Maa väärtuse info“ ja valida „maa maksustamishind (alates 01.01.2024)“.

2024.a maamaksu saab arvutada järgmise valemi järgi:

maa väärtus (€) × maksumäär (%) – kaitsemehhanism – maksuvabastused – maksusoodustused.

Selleks, et maa kasvanud väärtus ei avaldaks liiga järsku mõju maa maksustamishinnale, on maamaksuseadusesse lisatud maamaksu tõusu piirmäär ehk kaitsemehhanism. See tähendab, et maamaks suureneb eelmise aasta maamaksu summaga võrreldes maksimaalselt 10% aastas (või 5 eurot, kui 10% on väiksem kui 5 eurot), kuni jõuab maa maksustamishinnast ja maamaksumäärast lähtuva maamaksusummani.

Rohkem infot 2022. aastal toimunud maa korralisest hindamisest ja hindamise metoodikast leiab Maa-ameti kodulehelt (Maatoimingud, maakataster -> Maa hindamine ja tehingud -> 2022. aasta maa korraline hindamine).

2024.a maamaksu arvutamise juhendi koos näidisega leiab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt (Eraklient -> Maksud ja tasumine -> Muud maksud -> Maamaks)