Jäätmete sorteerimise juhend

Liigiti kogumise juhend

Tulenevalt jäätmeseadusest on Eestis jäätmete liigiti kogumine kohustuslik. Tekkekohal tuleb koguda 14 liiki jäätmeid, mis ei tähenda aga 14 erineva konteineri vajadust. Vaatame lähemalt, mida tuleb liigiti koguda ja kuhu need jäätmed tuleks viia. 

 

Jäätmete sorteerimine

liik

Igapäevaselt tekkivad olmejäätmed moodustavad põhiliselt segaolmejäätmed, biojäätmed, vanapaber (paber ja kartong) ja pakendi-jäätmed.
Vaatame lähemalt kuidas käib olmejäätmete sorteerimine:

Liigiti kogumine

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee