Esindusvõistkondade toetamine

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA? 

Viimsi vald toetab eelisarendatavate spordialade nimistusse kuuluval võistkondlikul alal tegutsevaid võistkondi, kes võistlevad tulemuslikult Viimsi valla nime all üleriigilises vastava spordiala rahvusliku alaliidu poolt läbiviidavates võistlussarjades. Toetuse eesmärk on edendada saavutussporti, liikumisharrastuse, sporditegevuse ja spordialade propageerimist ning kogukonna ühtsustunnet. Kui Viimsi Vallavolikogu 12.12.2017 määruse nr 18 “Viimsi valla sporditegevuse toetamise kord“ alusel toetatakse 7–19. aastaste laste ja noorte sporditegevust nn. pearaha toetussüsteemi alusel, siis käesolev esindusvõistkondade toetusmeede ei tee mingeid vanusepiiranguid ja toetada saab võistkondi, milles osaleb vanemaid kui 19-aastaseid noori.

KUIDAS TAOTLEDA? 

Taotluse saavad esitada juriidilised isikud (spordiklubid), kes esindavad esindusvõistkonda ning vastavad järgmistele tingimustele:

  1. on rahvusliku alaliidu liige;
  2. on tegutsenud Viimsi vallas spordivaldkonnas vähemalt viie järjestikuse aasta jooksul enne taotluse esitamist;
  3. saab Viimsi valla sporditegevuse toetust vähemalt 50 lapse ja noore eest vanuses 7–19;
  4. vähemalt 2 võistkonda osalevad Eesti noorte meistrivõistlustel esindusvõistkonnaga sama nimega, äratuntava nime või nime osaga;
  5. esindusvõistkonna nime osana on äratuntaval kohal “Viimsi“.

Toetuse saajatega sõlmitakse aastane leping. Toetust on võimalik Viimsi valla eelarvest taotleda üks kord aastas, esitades vastavasisulise taotluse 1. märtsiks

TAOTLE ESINDUSVÕISTKONNA TOETUST

ARUANDE VORM

LISAINFO

KONTAKT

Kaie Mamontov 
Spordi ja rahvatervise vanemspetsialist  
E-post: kaie.mamontov@viimsivv.ee 
Telefon: 5132449 
Kabinet: 220 
Aadress:  Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Harjumaa 

Vastuvõtuajad   
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00