Terviseriskid seisvast veest

Terviseamet soovitab kasutuseta seisnud hoonetes enne veetarbimise taasalustamist üle kontrollida veevarustussüsteemide töökord ja läbi loputada vähese kasutuskoormusega torustikud.

Vähene veetarbimine mõjutab torustikes oleva vee kvaliteeti, sest oma iseloomult ei ole joogivesi steriiline. Joogivees esineb aga teatud hulk mikroorganisme, mis võivad seisvas vees soodsatel tingimistel kasvama hakata ning selle tulemusena veekvaliteet halveneda ning mõjuda ka inimeste tervisele. 

Kui hoones või hoone osas ei ole pikemat aega joogivett tarbitud või selle tarbimine on oluliselt vähenenud, peab enne joogivee kasutamise alustamist kasutuseta seisnud torustikud läbi loputama. Hoonetes või hoonete osades, kus vett pole mõnda aega tarbitud, soovitatakse täielikult avada kõik kasutuseta olnud kraanid ning lasta veel voolata seni, kuni vesi saavutab veevõrgu temperatuuri ega muutu enam.

Hoonetes või hoonete osas, kus on pikalt kasutuseta seisnud soojavee boilerid ja soojaveevarustussüsteemid, tuleb kõik kasutuseta olnud kraanid avada ning loputada. Boilerites seisnud vesi on soovitav välja lasta, boiler tuleb vajadusel puhastada, värsket vett tuleb kuumutada vähemalt 60 kraadini. Kindlasti tuleb seda tehes olla ettevaatlik, et kuum vesi ennast ega teisi hoones viibijaid ei põletaks.

Samuti soovitab Terviseamet veekvaliteedi kontrollimiseks tellida mikrobioloogiliste näitajate analüüsi. Kui analüüs ei vasta nõuetele, soovitatakse pöörduda hoone omaniku, veekäitleja või muu pädeva asutuse poole, et vajadusel torustikku põhjalikumalt loputada või desinfitseerida. Seejärel tuleb mikrobioloogilist analüüsi korrata.

Torustike desinfitseerimise või joogivee kvaliteedi säilimise küsimustes tuleb ühendust võtta kohaliku veekäitlejaga, kellel on süsteemide puhastamiste osas pikaajalised kogemused.

KONTAKT

Taavi Rebane
keskkonnaosakonna juhataja 
602 8726
taavi.rebane@viimsivv.ee