Istungid

Viimsi vallavalitsuse korralised istungid toimuvad kolmapäeviti.

Vastavalt Viimsi valla põhimäärusele  võib vallavanem vajadusel vallavalitsuse korralise istungi ära jätta või toimumise aega ja kohta muuta ning kiiret otsustamist vajavate küsimuste arutamiseks kokku kutsuda vallavalitsuse erakorralise istungi.

Viimsi Vallavalitsuse istungite protokollid: vallavalitsuse istungite protokollid