Puudega inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi väljastamine

Parkimiskaart väljastatakse tasuta isikule, kelle elukoht on Eesti Rahvastikuregistri andmetel Viimsi vald ning kellel esineb:

  • keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastav liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalle;
  • ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalle, mis tingib liikumisabivahendi kasutamise või ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalekalle.

Parkimiskaart antakse välja puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks, ajutise kõrvalekalde puhul mitte kauemaks kui 6 kuuks.

VAJALIKUD SAMMUD JA DOKUMENDID

Taotlemiseks tuleks pöörduda Viimsi Vallavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiosakonna spetsialistide poole Nelgi tee 1, Viimsi alevik, 74001 Viimsi vald ja täita vabas vormis avaldus, millele lisada:

  • isikut tõendav dokument;
  • taotleja dokumendifoto;
  • SKA poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsus
  • lapsele või pensioniealisele puudega isikule lisaks pere- või eriarsti teatis liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde olemasolu kohta.
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde isikul pere- või eriarsti teatis, mis peab sisaldama infot, et isik vajab liikumist abistavat tehnilist abivahendit või et tal on ajutine nägemisfunktsiooni kõrvalkalle.

KONTAKT

Margit Stern
sotsiaaltöö vanemspetsialist
602 8857 
margit.stern@viimsivv.ee 

Liisa Lents
sotsiaaltöö vanemspetsialist
602 8815
liisa.lents@viimsivv.ee 

Vastuvõtud toimuvad eelregistreerimisega! Palun broneeri vastuvõtuaeg siin või helista, kirjuta otse ametnikule.

LISAINFO