Ühistranspordiinfo

ÜHISKAART

 • Ühiskaart võimaldab kasutada sõidusoodustusi ja soetada erinevaid piletitooteid.
 • Ühiskaart maksab 2 eurot ja seda saab osta näiteks Pirita ja Viimsi Selveritest, R-kioskist, Tallinna bussijaamast, Tallinna Linnavalitsuse teenindussaalist.
 • Sõidusoodustuse tõendamiseks saab kasutada ka teisi RF-ID tehnoloogial põhinevaid kaarte (nt õpilaspilet, üliõpilaskaardid jmt).
 • Ühiskaarti saab isikustada tasuta veebiaadressi www.pilet.ee kaudu või müügikohtades teenustasu (1 euro) eest. Tasuta sõiduõiguse või sõidusoodustuse annab ainult isikustatud Ühiskaart.

SÕIDUSOODUSTUSED

PILETITE HINNAD JA TSOONID

Ühistranspordi korraldus on Harju maakonnas jaotatud tsoonideks üks kuni neli.

 • Tallinn on tervikuna esimene tsoon. Esimene tsoon hõlmab Tallinna linna tervikuna. Erandina loetakse esimese tsooni peatusteks järgmised Viimsi valla territooriumil asuvad peatused: Iru (Vana-Narva mnt), Merivälja (Ranna tee). Lisaks on Tallinna linnaliinidel 1, 49 ja 38 kokkuleppel Tallinna linnaga rakendatud piletitoodete ühtsuse huvides kuni lõpp-peatuseni (Viimsi valla territooriumil) esimese tsooni tooteid ja Tallinna linna soodustusi.
 • Viimsi vald jääb teise tsooni piiresse. Esimese ja teise tsooni piir ühtib Tallinna linna piiriga. Teine tsoon hõlmab Viimsi valda tervikuna, Maardu linna tervikuna, osa Jõelähtme vallast, Rae vallast, Kiili vallast, Saku vallast, Saue vallast ja Harku vallast.
 • Piletitooteid arvestatakse tsooni siseselt (ühe tsooni piires) ja tsoonide üleselt (kahe või enama tsooni piires).
 • Ühe tsooni piires liikumisel peab reisija soetama ühe tsooni põhiseid tooteid (nt esimene tsoon või teine tsoon), kahe tsooni üleselt (nt esimene ja teine tsoon koos) reisides tuleb arvestada kahe tsooni piletitoodetega.

TSOON

SULARAHAGA (bussist) ÜKSIKPILET*

E-RAHAGA
(ühiskaardilt) ÜKSIKPILET*

HARJU MAAKONNA 
30 PÄEVA KAART *

TALLINN-HARJU
30 PÄEVA KAART*

ühe tsooni piires

1,1 €

0,83 €

16,5 €

48 €

kahe tsooni piires

2 €

1,5 €

30 €

48 €

Ostes üksikpileti, on piletile märgitud kehtivuse aeg, mille jooksul on õigus valla- ja maakonnaliinidel sõites ümber istuda teisele valla- või maakonnaliinile. Sõitja peab jälgima, et pilet kehtiks reisi lõpuni. Kui piletil märgitud aja jooksul ei ole reisi sihtpunkti jõutud, tuleb osta juhilt lisapilet. Tallinna linnaliinile minnes tuleb soetada eraldi piletitoode.

PILETI KEHTIVUSAEG SÕLTUB LÄBIVATE TSOONIDE ARVUST

 • Sõit ühe tsooni piires – kestus maksimaalselt 1 tund
 • Sõit kahe tsooni piires – kestus maksimaalselt 1,5 tundi

VALIK PILETIKOODE

PILET

KOOD

HIND*

 

SMS-ta

SMS-ga

Tallinn-Harjumaa 30 päeva ühispiletid

1. tsooni 30 päeva pilet

940

941

48

1.-2. tsooni 30 päeva pilet

942

943

48

ÜKS TSOON

 

 

 

Harju 1. tsooni kuupilet

910

911

16,5

Harju 2. tsooni kuupilet

912

913

16,5

KAKS TSOONI

 

 

 

Harju 1.-2. tsooni kuupilet

920

921

30

* Hind sisaldab käibemaksu.

Hinnale võib sõltuvalt ostukanalist lisanduda teenustasu.

ÜHISKAARDILE ON VÕIMALIK PILETITOOTEID ELEKTROONILISELT OSTA

 • www.pilet.ee kaudu
 • Mobiiliga teenusenumbril 1322*kood*isikukood / ühiskaardi nr, kus:
  • „kood“ tähistab ostetava pileti koodi. Võid valida nii meeldetuletusega (SMS-ga) kui meeldetuletuseta (SMS-ta) tüübi.
  • „isikukood / Ühiskaardi nr“ tähistab selle isiku isikukoodi või Ühiskaardi numbrit, kellele pilet ostetakse. Isikukoodile on võimalik osta E-pileteid isikustatud Ühiskaardi olemasolul.

Numbrile tuleb helistada, st valida number mobiiliekraanil ja vajutada vastavalt telefoni tüübile „Call“, „Yes“, „OK“ vms. Kindlasti tuleb ära kuulata juhised ja vajutada pileti kinnitamiseks * (tärn), vastasel juhul piletit ei aktiveerita!

BUSSISÕITJALE ABIKS

 • Kõik sõitjad, soodustuste saajad, on kohustatud valideerima oma sõidud.
 • Saadav soodustus on kehtiv siis, kui sõit on registreeritud.
 • Kui oled unustanud oma asjad bussi, tuleks helistada vedaja infonumbrile. Anda teada mis liinil, millisel kellaajal ja kuhu poole sõitsite. Kirjeldage esemeid ning jätke oma kontaktandmed. Kui dispetšeril kohe ei ole infot asjade leidmise kohta, võetakse teiega ühendust kui asjad on leitud.
 • Pagas peab olema puhas, see ei tohi kahjustada bussi sisemust, teiste reisijate pagasit ega pagasit ennast. Reisija transpordib salongis pagasit täielikult omal vastutusel, vedaja, bussijuht ega teised reisijad ei ole kohustatud tasuma kahjutasunõuet, kui tegemist ei ole pahatahtliku käitumisega.
 • Kui soovid bussi siseneda nt jalg-või tõukerattaga, siis küsi luba bussijuhilt. Tipptundidel bussijuht kindlasti ei saa seda lubada, kuid väheste inimeste korral lubab, kui oled oma tõukeratta korralikult kokku pakkinud.
 • Sõiduplaanide ja marsruutide muutmise ettepanekute tegemiseks palun esitada teade MTÜ Põhja-Eesti Ühistranspordikeskuse kontaktil info@ytkpohja.ee, kes on Viimsi siseliinide ja Harju maakonnaliinide teenuse korraldaja ning jälgib avaliku teenindamise lepingu täitmist.

KONTAKTID

Imre Saar
kommunaalteenistuse juhataja
602 8835
imre.saar@viimsivv.ee
Viimsi valla ühistranspordi teenust koordineerib Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond.

MTÜ PÕHJA-EESTI ÜHISTRANSPORDIKESKUS KORRALDAB  ÜHISTRANSPORDI TEENUST VIIMSI VALLAS

Telefon: 640 6780
E-post: info@ytkpohja.ee
Koduleht: www.ytkpohja.ee

Ühistranspordikeskusega sõlmitud halduslepingu ja haldusülesande volitamise aluseks on halduskoostöö seaduse kohane ANALÜÜS.

AS HANSABUSS (Viimsi valla siseliinide operaator)

Telefon: 600 7755
E-post: liinid@hansabuss.ee
Koduleht: www.hansabuss.ee

AS TALLINNA LINNATRANSPORT (linnaliinide operaator)

Telefon: 643 4142 (7.00-23.00)
E-post: tlt@tallinnlt.ee
Koduleht: www.tallinnlt.ee

AS SEBE (maakonnaliinide operaator)

Telefon: 602 2555
E-post: harjuinfo@sebe.ee
Koduleht: www.sebe.ee

OÜ TUULE LIINID (Prangli laevaliini operaator, Wrangö)

Telefon: 510 9456
E-post: info@tuuleliinid.ee
Koduleht:  www.tuuleliinid.ee