Vabad ametikohad Viimsi vallavalitsuses

PLANEERINGUTE VANEMSPETSIALIST

Konkursil osalemiseks palume esitada

  • digitaalselt allkirjastatud kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise,
  • elulookirjeldus ja motivatsioonikiri,
  • haridust tõendavate dokumentide koopiad

hiljemalt 21. jaanuariks 2021 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Planeeringute vanemspetsialist" või kandideerida läbi CV-online, CV keskuse süsteemi.

Töökuulutus planeeringute peaspetsialist