Vabad ametikohad Viimsi vallavalitsuses ja allasutustes

Kandideeri vabale ametikohale ja aita meil muuta Viimsi veelgi paremaks elu- ja töökeskkonnaks.

Tule tööle edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda!
SOTSIAALTÖÖ VANEMSPETSIALIST
Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV) koos lühikese motivatsioonikirjaga, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 27. oktoobriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Sotsiaaltöö vanemspetsialist" või kandideeri SIIN

sotsiaaltöö vanemspetsialist

Ootame meeskonnaga liituma ehitisregistri vanemspetsialist!

töö

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et kandideerijal ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, ning CV koos lühikese motivatsioonikirjaga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29. oktoobriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.eemärgusõnaga "Ehitisregistri vanemspetsialist" või kandideeri SIIN

Tule tööle edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda!
Viimsi Vallavalitsus ootab Prangli Rahvamajale rõõmsameelset ja tegusat

JUHATAJAT

Sinu peamisteks ülesanneteks on aastaringselt saare kogukonnale huvitegevuste võimaluste loomine,  kultuurisündmuste korraldamine ning kultuuri vahendamine ja koostöö Viimsi valla teiste valdkonna asutustega.
Ootame Sind kandideerima, kui omad tahet ja oskust korraldada kultuurielu Prangli Rahvamajas ja saarel.

Nõuded kandidaadile:

• vähemalt keskharidus;

• vastutustunne, usaldusväärsus, korrektsus;

• eelarve koostamise, projektikirjutamise ja elluviimise oskus;

• väga hea suhtlemis-; esinemis- ja koostööoskus;

• väga hea analüüsi- ja planeerimisoskus;

• algatus- ja otsustusvõime.

Kandideerimisel tuleb kasuks eelnev juhtimiskogemus ja töökogemus kultuurivaldkonnas.

Meiega koos

  • muudad Prangli saare paremaks;
  • teed koostööd valdkonna parimate spetsialistidega;
  • tegutsed põnevas ja väljakutsetest tulvil omavalitsuses, pakkudes arengu- ja eneseteostusvõimalusi.

Konkursil osalemiseks palume esitada elulookirjeldus (CV) koos lühikese motivatsioonikirjaga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 16. oktoobriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Prangli Rahvamaja juhataja" või kandideeri SIIN