Vabad ametikohad Viimsi vallavalitsuses ja allasutustes

Kandideeri vabale ametikohale ja aita meil muuta Viimsi veelgi paremaks elu- ja töökeskkonnaks.
Tule tööle edumeelsesse ja väärtusi loovasse valda!

SOTSIAALTÖÖ PEASPETSIALIST

Peamisteks tööülesanneteks on sotsiaalteenuste- ja toetuste välja arendamine, koordineerimine ja järelevalve. Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV) koos lühikese motivatsioonikirjaga, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29. novembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Sotsiaaltöö peaspetsialist" või kandideeri SIIN

spetsialist

TEEDE VANEMSPETSIALIST 

Peamisteks tööülesanneteks on teehoolde juhtimine, teedevaldkonna arendustegevuste ning strateegiate elluviimine ja valla teehoiutööde korraldamine. Ootame Sind kandideerima, kui sul on tahe ja oskus läbi kommunaalvaldkonna teenuste muuta Viimsi valla elukeskkond paremaks.

Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et kandideerijal ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, ning CV koos lühikese motivatsioonikirjaga ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 24. novembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Teede vanemspetsialist" või kandideeri SIIN

teede vanemspetsialist

SISEKONTROLÖR

Peamisteks tööülesanneteks on objektiivse hinnangu andmine valitsemise, riskide juhtimise ning sisekontrollisüsteemi toimimisele. Konkursil osalemiseks palume esitada avaldus koos kinnitusega, et ei esine asjaolusid, mis välistavad ametniku teenistusse võtmise, elulookirjeldus (CV) koos lühikese motivatsioonikirjaga, haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 29. novembriks 2019 e-posti aadressile personal@viimsivv.ee märgusõnaga "Sisekontrolör" või kandideeri SIIN.

sisekontrolör