I klassi astumine

Avaldusi 1. klassi astumiseks saab esitada 1.-31. märtsini. Kooli määramisel arvestatakse lapse elukoha lähedust, sama pere laste õppimist ühes koolis ning võimalusel lapsevanema soovi.

Taotlusi saavad esitada lapsevanemad, kelle lapse elukoht on registreeritud Viimsi valda. Selleks tuleb lapsevanemal siseneda ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart ID abil haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO. Valides menüüribalt „Minu lapsed“ leiab vanem oma lapse nime juurest põhikooli vastuvõtu taotluse, kuhu sisestab lapse andmed, soovitud kooli ja nõutud dokumendid.

Koolikoha määramisel võtab ARNO aluseks lapse rahvastikuregistrijärgse elukoha, ühe pere lapsi samas koolis ning võimalusel arvestab ka lapsevanema eelistust. 

Hiljemalt 20. aprilliks teavitatakse lapsevanemat tema lapsele määratud koolist avalduses märgitud e-posti aadressil. Kui lapsevanem ei ole nõus määratud kooliga, saab kuni 20. maini esitada ARNOs koolivahetustaotluse. Vallavalitsuse komisjon vaatab saabunud koolivahetustaotlused ning samuti peale 31. märtsi saabunud 1. klassi taotlused läbi hiljemalt 31. maiks. 

15. juuniks peab lapsevanem kinnitama ARNOs õppekoha vastuvõtmisese või sellest loobumise. Kui laps asub õppima väljaspool Viimsi valda olevas koolis, palume sellest teada anda kas läbi ARNO või teavitades haridusosakonda. Kui lapsel puudub rahvastikuregistrijärgne elukoht Viimsi vallas, määratakse talle elukohajärgne kool vabade õppekohtade olemasolul alates 15. juunist.

Koolikohustuslik on laps, kes saab hiljemalt käesoleva aasta 30. septembriks 7-aastaseks. Kui vanem soovib koolikohustuse täitmist edasi lükata, peab ta pöörduma maakondlikusse nõustamiskomisjoni. Koolikohustuse täitmise alguse edasilükkamise aluseks on lapse tervislik seisund. Avaldus vastavale komisjonile tuleb esitada juba kevadel, et otsus koolimineku edasilükkamise kohta oleks hiljemalt augustis olemas.
 

ESITA TAOTLUS

KONTAKT

Aet Tampuu 
üldhariduse vanemspetsialist
602 8868
aet.tampuu@viimsivv.ee