Lasteaiakohad

Palume esitada elektroonilised taotlused nii munitsipaallasteaeda kui ka eralasteasutusse koha saamiseks haridusteenuste infosüsteemis ARNO esimesel võimalusel peale lapse sündi või Viimsi valda sissekirjutamist.

Kohataotluse lisamiseks tuleb lapsevanemal infosüsteemi sisse logida ID-kaardi, mobiil-ID või Smart-ID abil. Kindlasti tuleb kohataotlusesse märkida õiged kontaktandmed, 4 kohaeelistust (3 munitsipaallasteaeda ja 1 eralasteasutus/hankekoht) ning sobiv alustamise õppeaasta. Viimasel juhul tuleb arvestada, et lapse vanus oleks alustamise aasta 30. septembriks vähemalt 2a6k. Sügisel algavaks õppeaastaks alustatakse komplekteerimist aprillis. 

Samaaegselt on võimalik taotleda kohta:

 •  eralastehoius (vanuses 1a6k kuni 3a) või eralasteaias (alates vanusest 1a6k kuni 7a)
  1a6k kuni 7-aastaste laste vanematel on võimalus viia lapsed Viimsi valla või Harjumaa eralastehoidudesse või eralasteaedesse.

SOOVIN KOHTA ERALASTEASUTUSES
 

 •  munitsipaallasteaias (alates vanusest 2a6k kuni 7a) 
  2a6k ja 3-aastased lapsed saavad lasteaiateed alustada liitrühmas (lapsed vanuses 2a kuni 7a) või nooremas rühmas (lapsed vanuses 3a kuni 6a). Lapsed vanuses 6a kuni 7a leiavad koha koolieelikutele mõeldud vanemas lasteaiarühmas.

SOOVIN LASTEAIAKOHTA

 
 • Laps ja vähemalt üks lapsevanem peavad olema rahvastikuregistri andmetel Viimsi valla elanikud.
 • Taotluses tuleb märkida õiged kontaktandmed, 4 kohaeelistust (3 munitsipaallasteaeda ja 1 eralasteasutus) ning sobiv alustamise õppeaasta. Viimasel juhul tuleb arvestada, et lapse vanus oleks alustamise aasta 30. septembriks vähemalt 1a6k.
 • Laps võib omada kohta eralasteasutuses või saada koduse lapse toetust.

SOOVIN LASTEAIAKOHTA

 • Eralasteaia või -hoiu kohakinnitus tuleb lasteasutuse poolt.
 • Munitsipaallasteaedade (MLA) kohtade komplekteerimine toimub aprillist juuni keskpaigani.
 • Haridusteenuste infosüsteemis ARNO on lapsed jaotatud vanusegruppide kaupa ja I etapis pakub süsteem kohti neile vanematele, kelle lapsed üheski lasteasutuses veel ei käi ja kelle lapsed on hiljemalt 30. septembri seisuga 2a6k vanad, kellel lõpeb koduse lapse toetus või kes käisid siiani eralastehoius. Eelistatud kohasaajateks on ka suurperede lapsed, erivajadustega lapsed ja koolieelikud, kes ei ole alushariduses osalenud. Kui märgitud eelistustes pole kohti saadaval, tehakse pakkumine lapse elukohale lähimasse lasteaeda, kus on vabu kohti. II etapis pakub programm MLA kohti kõikidel järjekorras olevatele lastele. III etapis pakutakse eralasteaedade hankekohti MLA järjekorras olevatele lastele. Hankekohad on Viimsi vald ostnud sisse teenusena eralasteaedadelt (Põnnipesa lasteaed, eralasteaed Lillelapsed, Tiki Triki ning lasteaed Väike Päike). 
 • Kui lapsevanem ei saanud e-maili teavitust ja ARNO-s on taotluse staatus märgitud "menetlemisel", siis laps ei saanud lasteaiakohta ning ta liigub automaatselt järgmise aasta komplekteerimisse.
 • Palun kontrolli, et sinu e-mail ja lasteasutuste eelistused on ajakohased.
 • Vaata üle õppeaasta, millest alates lasteaiakohta soovid.
 • Kui soovite jätkata eralasteaias, siis lükake munitsipaallasteaia koha soov edasi järgmiseks õppeaastaks. Siis pakutakse käesoleval aastal koht neile, kes päriselt seda vajavad.
 • Vanematel, kelle lapsed on 1a6k kuni 3-aastased ja kes ei soovi oma last panna uuel õppeaastal alushariduse asutusse, vaid soovivad kasutada koduse lapse toetust, tuleb märkida oma koha soov hilisemaks kui järgmine õppeaasta. Kui see märge jääb tegemata, pakub süsteem automaatselt ikkagi kohta ning sellega kaob õigus koduse lapse toetusele.

VAATA ANDMED ÜLE

 • Kui lapsevanem sai e-maili teel kohapakkumise, siis on tal 2 nädalat aega, et koht vastu võtta, vahetada, aasta võrra edasi lükata või loobuda. Kahe nädala möödudes kohapakkumine aegub ja laps kaotab koha lasteaia nimekirjas.
 • Kui koht ei sobi, palume esitada põhjendusega kirjalik taotlus komplekteerimise komisjonile aadressil haridus@viimsivv.ee . Komisjon saab lapsele pakkuda soovitud koha vaid vabade kohtade olemasolul.
 • Kui lapsevanem ei saanud aprillis, mais ega juunis e-maili teavitust ja ARNO-süsteemis on taotluse staatus märgitud menetlemisel, siis laps ei saanud lasteaiakohta ning ta liigub automaatselt järgmise aasta komplekteerimisse.
 • Soovitame ühendust võtta eralasteaedade ja -hoidudega või kaaluda kodusolemise pikendamist, esitades taotluse koduse lapse toetuse saamiseks.
 • Kui soovite vahetada lasteaiakohta, mille saite kevadise kohapakkumise käigus, siis on lapsevanemal alates kohapakkumise saamisest 2 nädalat aega, et koht vastu võtta, vahetada, aasta võrra edasi lükata või loobuda. Kui koht ei sobi, palume esitada põhjendusega taotlus komplekteerimise komisjonile. Komisjon saab lapsele pakkuda soovitud koha vaid vabade kohtade olemasolul.
 • Kui soovite vahetada hankekohta eralasteasutuses munitsipaallasteaia koha vastu, siis  tuleb lapsevanemal esitada vastav taotlus enne 1. märtsi esitada digiallkirjastatud soov munitsipaallasteaia maja vahetuseks või hankekoha vahetuse soov haridus@viimsivv.ee. Otsuse teeb lasteaiakohtade komplekteerimise komisjon, kes võimalusel taotlused rahuldab. Uues lasteasutuses saab laps alustada õppeaasta algusest ehk septembrist.
 • Lihtsamates küsimustes soovitame pöörduda Bürokrati juturoboti poole. Bürokratiga suhtluse alustamiseks tuleb klõpsata lehe paremal allosas olevale rohelisele vedrukujulisele ikoonile ja sisestada oma küsimus(ed) tekstiväljale. 
 • Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust kodulehelt või juturobotiga suheldes, võta ühendust alushariduse vanemspetsialist Polina Kossenkovaga, tel 602 8844, e-post polina.kossenkova@viimsivv.ee.
 • Mugavamaks asjaamiseks oleme loonud broneerimissüsteemi, kus on võimalik lihtsalt ja mugavalt kokkuleppida nii virtuaalne konsultatsioon kui ka kohtumine Nelgi tee 1 asuvas vallavalitsuse majas.

BRONEERI KOHTUMINE