Sademevesi ja kanalisatsioon

Viimsi vallas on sademeveekanalisatsiooni võrgu valdajaks Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond.

Sademevee äravoolu tehniliste tingimuste taotluse vorm lae alla siit

Sademevee tehniliste tingimuste taotlemiseks tuleb esitada Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakonnale taotlus. Tehniliste tingimuste taotluseks palun täita blankett ning saata see digitaalselt allkirjastatuna maarja.kudrjavtseva@viimsivv.ee

Sademevee tehniliste tingimuste taotluse menetlus on tasuta ning menetluse aeg on kuni 30 päeva.

Sademevee alaste küsimuste või probleemide korral võite pöörduda ehitus- ja kommunaalosakonnale poole siim.reinla@viimsivv.ee

Küsimus: Minu kinnistul või keldris uputab, mida teha?

Vastus: Esimese asjana peaks kinnistu omanik veenduma oma kinnistu sademeveesüsteemi töökorras ning vajadusel teostama selle hooldust. Juhul kui kinnistul puudub sademevee lahendus siis sellisel juhul tasuks kaaluda selle rajamist. Sademeveesüsteemide rajamise võimalikkuse kohta minu piirkonnast võib pärida ehitus- ja kommunaalosakonnast. Tugevate vihmasadude korral tuleb mõista, et Teie kinnistu ja selle eesvoolu sademeveesüsteem võivad olla ülekoormatud. Sellisel juhul ei jää tavaliselt mitte midagi muud üle kui oodata tugeva saju lõpuni, juhul kui sademeveesüsteem on töökorras, siis mõne aja pärast peale vihmasaju lõppu hakkab sademeveesüsteem optimaalselt tööle.

Lisaks paneb Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond elanikele südamele, et vastavalt Viimsi valla heakorra eeskirjale on kinnistu omanik kohustatud tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest.

Ühisveevärk- ja kanalisatsioon

Viimsi valla territooriumil osutab vee- ja kanalisatsiooniteenus AS Viimsi Vesi.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni alaste küsimuste puhul palume pöörduda:

E-postinfo@viimsivesi.ee
Telefon: 606 6848
Vee ja kanalisatsiooniteenuste taotluste blanketid on leitavad vee-ettevõtte koduleheküljel SIIT