Sademevesi ja kanalisatsioon

Viimsi vallas on sademeveekanalisatsiooni võrgu valdajaks Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond.

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Kui sademevee äravoolu tehniliste tingimuste taotlemine ei ole kohustuslikuks tehtud muu menetluse raames (näiteks projekteerimistingimustega) ja kui projekteerija saab lahenduse loomisega hakkama ilma selliste tingimusteta, siis ei ole tingimuste taotlemine ilmtingimata vajalik. On oluline, et hoonel oleks korralik sademeveelahendus ja tehnilised tingimused aitavad korrektse lahenduseni jõuda. Sademevee äravoolu tehnilisi tingimusi saavad taotleda kõik - kinnistu omanik, ehitaja, projekteerija, sest tingimused kehtivad kinnistule, mitte selle taotlejale.  

KUIDAS TAOTLEDA

  • Taotlust on võimalik esitada läbi Viimsi vallavalituse iseteeninduskeskkonna (sisselogimiseks vajalik ID-kaart, Mobiil-ID või SMART-ID).

  • Vajadusel saate esitada taotluse ka vallavalitsuses kohapeal ehitus- ja kommunaalosakonna spetsialisti juures (kab. 125). 

TAOTLUSE MENETLUSAEG 

Taotluse menetlusaeg on kuni 30 päeva. Tingimused edastatakse e-posti teel.  

LISAINFO

KONTAKT 

Siim Reinla 
Kommunikatsioonide vanemspetsialist  
E-post: siim.reinla@viimsivv.ee  
Telefon: 602 8882 
Kabinet: 112 

Vastuvõtuajad  
E 14.00 - 17.30  
N 9.00 -12.00, 14.00 - 17.00 

Küsimus: Minu kinnistul või keldris uputab, mida teha?

Vastus: Esimese asjana peaks kinnistu omanik veenduma oma kinnistu sademeveesüsteemi töökorras ning vajadusel teostama selle hooldust. Juhul kui kinnistul puudub sademevee lahendus siis sellisel juhul tasuks kaaluda selle rajamist. Sademeveesüsteemide rajamise võimalikkuse kohta minu piirkonnast võib pärida ehitus- ja kommunaalosakonnast. Tugevate vihmasadude korral tuleb mõista, et Teie kinnistu ja selle eesvoolu sademeveesüsteem võivad olla ülekoormatud. Sellisel juhul ei jää tavaliselt mitte midagi muud üle kui oodata tugeva saju lõpuni, juhul kui sademeveesüsteem on töökorras, siis mõne aja pärast peale vihmasaju lõppu hakkab sademeveesüsteem optimaalselt tööle.

Lisaks paneb Viimsi valla ehitus- ja kommunaalosakond elanikele südamele, et vastavalt Viimsi valla heakorra eeskirjale on kinnistu omanik kohustatud tagama kuivenduskraavides vee tõrgeteta äravoolu. Kuivenduskraavid (nii põhi kui ka kaldad) tuleb puhastada rohust, võsast, puudest, setetest, jäätmetest ning muudest vee tõrgeteta äravoolu takistavatest asjadest.

ÜHISVEEVÄRK- JA KANALISATSIOON

Viimsi valla territooriumil osutab vee- ja kanalisatsiooniteenus AS Viimsi Vesi.

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni alaste küsimuste puhul palume pöörduda:
E-post
info@viimsivesi.ee
Telefon: 606 6848
Vee ja kanalisatsiooniteenuste taotluste blanketid on leitavad vee-ettevõtte koduleheküljel SIIT

Videos