Isikukoodi taotlemine Euroopa Liidu kodanikule

Euroopa Liidu kodanik omandab Eestis tähtajalise elamisõiguse viieks aastaks, kui ta registreerib elukoha Eestis rahvastikuregistris. Selleks on eelnevalt vaja taodelda Eestis isikukood, mille saab kohalikust omavalitsusest isiklikult vastuvõtule tulles. Euroopa Liidu kodanik, kes on omandanud tähtajalise elamisõiguse (elukohateate esitamisega), peab taotlema isikutunnistust ühe kuu jooksul tähtajalise elamisõiguse omandamise päevast arvates Politsei- ja Piirivalveametist.

ISIKUKOODI TAOTLEMISE AVALDUS