Individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetus

MIDA JA KES SAAB TAOTLEDA

Individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetuse meetmega toetab Viimsi vald rahvusvahelisel kõrgtasemel võistlevaid individuaal- ja paarispordialade sportlasi, nende saavutuste kõrgemale tõstmiseks rahvusvahelisel areenil  ning jätkusuutlikuks arenguks. Sportlane võistleb olümpiaprogrammi kuuluval spordialal või teisel Eesti Olümpiakomitee  poolt tunnustatud spordialal.

Taotlejaks võib olla sportlane või tema seadusjärgne esindaja. 

Toetuse saaja peab vastama järgmistele tingimustele:

  • on registreeritud Viimsi valla elanik hiljemalt taotlusele eelneva aasta 31. detsembrist;
  • paarisspordialas osaleb Viimsi elanikust sportlane;
  • on saavutanud kõrge tulemuse täiskasvanute (põhivanuseklassi), U20 või U23 vanuseklassi rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt viimase 24 kuu jooksul (täpsem loetelu määruses - vt allpool);
  • ei ole riiklike ega kohalike maksude ja/või maksete võlglane. 

TAOTLE TOETUST SIIT

TOETUSE ALUSED JA SUMMAD

Toetuse kasutamise sihtotstarve on: 1) võistlus- ja treeningvarustuse rent ja soetamine; 2) litsentside tasud ja võistluste osavõtutasud; 3) võistlus- ja treeningreiside kulud; 4) spordirajatiste rendikulud; 5) meditsiiniline ja füsioteraapia teenindus ning vahendid.

Toetust saab taotleda individuaal- või paarisspordiala sportlane, kes on saavutanud viimase kahe aasta jooksul käesolevas lõikes loetletud tulemuse. Toetuse summa on vastavalt tulemusele järgmine:

  • kuni 2 500 eurot kalendriaastas – olümpiamängudel osalemine;
  •  kuni 2 000 eurot kalendriaastas – maailmameistrivõistluse olümpiaspordiala individuaalalal täiskasvanute arvestuses koha 1. - 24. või paarisspordialal koha 1. - 16. või U20 ja U23 arvestuses vastavalt koha 1. – 8. saavutamisel;
  • kuni 1 500 eurot kalendriaastas – Euroopa meistrivõistluste olümpiaspordiala individuaalalal täiskasvanute arvestuses koha 1. - 16. või paarisspordialal koha 1. - 8. või U20 ja U23 arvestuses vastavalt koha 1. - 4. saavutamisel;
  • kuni 1 000 eurot kalendriaastas – EOK poolt tunnustatud mitte olümpiaspordiala tiitlivõistlustel koha 1. - 3. saavutamisel.

KUIDAS TAOTLEDA

Individuaal- ja paarisspordiala sportlaste toetust saab esitada 1 kord aastas hiljemalt 1. septembriks Viimsi Valla Iseteeninduskeskkonnas. Vajalik on sisse logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil.

Positiivse otsuse korral sõlmitakse aastane leping.

ARUANNE 

Aruandluse esitamise tähtaeg on 30 päeva peale sihtfinantseerimise lõppemist, üldjuhul 30. jaanuar.

LISAINFO  

KONTAKT 

Harri Ausmaa
kultuuriosakonna juhataja
harri.ausmaa@viimsivv.ee
602 8823