Taksoveo load ja info

Viimsi piirkonnas väljastab taksoveolubasid, sõidukikaarte ja juhi teenindajakaarte Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakond. Soovitame avaldused esitada digitaalselt majandustegevuse registri kaudu. See kiirendab oluliselt lubade kättesaamise aega.

Enne taotluse esitamist tuleb tasuda taksoveoloa, sõidukikaardi ja teenindajakaardi taotlejal riigilõiv. 

Info riigilõivu tasumise kohta:

  • Riigilõivu saaja: Viimsi vallavalitsuse 
  • Saaja arvelduskonto: EE182200221010936477
Taksoveoloa riigilõiv 64 €

 selgitusse kirjuta: riigilõiv, taksoveoluba, taotleja nimi 

Sõidukikaardi riigilõiv 20 € 

 selgitusse kirjuta: riigilõiv, sõidukikaart, sõiduki reg-märk, taotleja nimi

Teenindajakaardi riigilõiv 38 €

 selgitusse kirjuta: riigilõiv, teenindajakaart, taotleja nimi 

  • Taksoveo tegevusluba - annab vedajale õiguse korraldada taksovedu (juriidiline isik).
  • Teenindajakaart - annab õiguse töötada sõidukijuhina tasulisel taksoveol sh ka IÜT vahendusel (füüsiline isik).
  • Sõidukikaart - taksoveoluba omavale vedajale antav dokument, mis annab õiguse kasutada sõidukikaardile kantud sõidukit taksoveol (füüsiline ja juriidiline isik).

KONTAKT
Rait Parve
transpordi vanemspetsialist
602 8707
Rait.Parve@viimsivv.ee

 

LISAINFO