Geoinfosüsteemi põhise registri (VAAL süsteemi) arendus

KOV-GIS I etapp: ärianalüüs 

Viimsi Vallavalitsus viis I etapi raames ellu projekti „Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine – äri- ja eeluuringu läbiviimine“ (struktuuritoetuste registris projekt nr 2014-2020.12.03.17-0249). 

Projekti kogumaksumus oli 47 200 eurot, millest 85% rahastas läbi Riigi Infosüsteemi Ameti Euroopa Regionaalarengu Fond.

Projekti tulemusena valmis analüüs, mis selgitas välja omavalitsuse kommunaalmajanduse valdkonda kuuluva taristu (teed, tänavavalgustus, sademevesi, kanalisatsioon jms) ühtse haldamise keskkonna loomise võimalused. Samuti valmis keskkonna prototüüp (ekraanivaated).

Analüüsist ilmnes, et infosüsteemi realiseerimisega on Viimsi vallal võimalik kokku hoida ligi 5000 tundi ametnike tööaega aastas, mida saab kasutada suuremat väärtust loovatele tegevustele. Rahalises vääringus tähendab see ligikaudu 60 tuhande euro suurust säästu aastas.

Viimsi Vallavalitsusel on kavas süsteemi väljaarendamisega edasi tegeleda. Selleks esitati 2019. a vastavasisuline rahastustaotlus II etapi elluviimiseks. Seda tehakse koostöös Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning teiste huvitatud omavalitsustega, kuna tegemist on süsteemiga, mida saavad ka teised omale sobivaks kohandada.
Analüüsiga on võimalik tutvuda SIIT.

KOV-GIS II etapp: keskkonna arendus

Viimsi Vallavalitsus viib KOV-GIS II etapi raames ellu projekti „Kohalike omavalitsuste geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine Viimsi valla näitel“ (struktuuritoetuste registris projekt nr 2014-2020.12.03.19-0537). Projekti kogumaksumus on 409 200 eurot ning selle tulemusena luuakse omavalitsustele mõeldud vabavaraline register-menetluskeskkond, millega koondatakse ühte kohta kõik tehnilise taristuga seonduvad teenused. Infosüsteem ehitatakse piisavalt universaalsena, et see oleks kasutusele võetav ka teistes Eesti omavalitsustes.

Vallavalitsus allkirjastas 2020 suvel Industry62 OÜ-ga arendustööde lepingu. Lepingu eesmärk on tellida teenus Viimsi geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna loomiseks ning loodud süsteemi majutus- ja hooldusteenuse osutamiseks. Kokku on arendustööde maksumuseks ligi 410 000 eurot, millele lisanduvad süsteemi käivitusel majutus ja hoolduskulud. Infosüsteemi loomist rahastatakse 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) meetmest „Avalike teenuste pakkumise arendamine“ taotlusvooru „Avalike teenuste arendamine info- ja kommunikatsioonitehnoloogia võimaluste abil“ eelarve vahenditest ja 15% ulatuses Viimsi valla eelarve vahenditest.

2020 detsembris valmis arendatava KOV-GIS süsteemi detailanalüüs ja kasutuslood. 

Viimsi Teatajas ilmunud KOV-GIS arendus tutvustav ARTIKKEL.

Detailanalüüsiga on võimalik tutvuda SIIT.

2020. aasta lõpus valmis lisaks detailanalüüsile, kasutuslugudele ning erinevatele protsessiskeemidele lisaks infosüsteemi tunnusgraafika ja esmased ekraanivaated. Kujunduse loomisel sai arendatava süsteemi projektnimeks valla avalike andmete lahendus ehk lühendina VAAL. 

Esmaste kujundustega saad tutvuda SIIT.

KOV-GIS registripõhine menetlussüsteem, projektnimetusega VAAL, valmib 2022 aasta suveks.

20.01.2021 tutvustav seminar

Jaanuaris esitles projektimeeskond lühikesel päevaseminaril seniste tegevuste ülevaadet ja edasisi plaane. Seminaril osalesid erinevate kohalike omavalitsuste ja riigiasutuste esindajad. Anti ülevaade projekti taustast, valminud analüüsi tulemustest, esitleti infosüsteemi prototüüpi ning räägiti edasistest sammudest.

Alar Mik ettekandega senistest tegevustest ja projekti taustast saab tutvuda SIIT.
Maire Korp ettekandega detailanalüüsi tulemustest saab tutvuda SIIT.
Alar Mik ettekandega edasistest tegevustest saab tutvuda SIIT.
 

Valla Avalike Andmete Lahendus – VAAL

Ametliku nimega projekt „Viimsi valla geoinfosüsteemi põhise register-menetluskeskkonna väljaarendamine“ on saanud nimeks VAAL. Nimi sündis arendustööde käigus. Loodava infosüsteemi eesmärk on ühelt poolt infot parvede kaupa ammutada ja koguda (nagu vaalad söövad mereloomakesi) ning teisalt seda edastada ja väljutada (nagu vaalad, kes purskavad vett välja). Seeläbi tundus valla avalikke andmeid pakkuv lahendus sobituvat vaala nime ja kontseptsiooniga. Nii saigi uus süsteem nimeks VAAL – valla avalike andemete lahendus.

Pikemas perspektiivis on kavas VAALast kujundata targa omavalitsuse tööriist, mis aitab andmete põhjal teha läbimõeldud otsuseid, loob võimaluse kaasamiseks, võimaldab infot avalikustada, seiret teostada ja on igakülgseks abiliseks nii vallaelanikule kui meie lepingupartneritele.

Edasi loe SIIT.

VAAL ootab kasutajaid uudistama

VAAL ehk Valla Avalike Andmete Lahendus käivitus 1. septembrist 2022. Tegemist on kohaliku omavalitsuse GIS põhise register-menetluskeskkonnaga, misläbi jõuab vallaelanikuni erinev taristuinfo, kaardid, ülevaated, aga ka taotlused.

Ühtekokku on VAALas hetkel võimalik kaardil avada 151 erinevat andmekihti ja 21 erinevat aruannet-päringut. Need andmed hakkavad pidevalt täienema ja uuenema.

Edasi loe SIIT.

VAAL teabeleht

Infosüsteemi VAAL tutvustav teabeleht.


logo